1INCH bứt phá sau mô hình đáy kép

1Inch (1INCH) đã tạo ra một mô hình tăng giá trong hai tháng qua và có thể đã bắt đầu một sự đảo chiều tăng giá. Nếu 1INCH bứt phá thành công, các mức kháng cự tiếp theo sẽ lần lượt là 1.12 USD và 1.30 USD.

Tiềm năng bứt phá của 1INCH

1INCH đã giảm xuống dưới đường kháng cự giảm dần kể từ đầu tháng 4. Sự sụt giảm này đã đưa giá 1INCH về mức thấp nhất là 0.51 USD vào ngày 18 tháng 6. Giá đã tăng kể từ đó và bứt phá khỏi đường đường kháng cự nói trên ba ngày sau đó. Đây là dấu hiệu cho thấy có thể rằng xu hướng giảm đã đến hồi kết.

Vùng kháng cự gần nhất là 0.77 USD, một vùng nằm ngang đã liên tục đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự kể từ tháng 5.

Nếu 1INCH bứt phá thành công, các mức kháng cự tiếp theo sẽ lần lượt là 1.12 USD và 1.30 USD.

1INCH bứt phá: TradingView

Mô hình tăng giá

Biểu đồ giá hàng ngày cho thấy 1INCH đã tạo ra mô hình hai đáy cũng được kết hợp với phân kỳ tăng trong RSI hàng ngày. Mô hình đáy kép thường được coi là một mô hình tăng giá, nên có thể sẽ có một sự đảo chiều tăng giá xảy ra tiếp theo.

1INCH đảo chiều tiềm năng: TradingView

Nhà giao dịch tiền điện tử @ChefuChef đã cho rằng giá 1INCH có thể sẽ bứt phá mạnh mẽ.

Nguồn: Twitter

Biểu đồ sáu giờ có những tín hiệu ủng hộ cho đánh giá này. Giá 1INCH đã bứt phá khỏi đường kháng cự giảm dần và xác nhận nó là hỗ trợ sau đó.

Hiện tại, 1INCH đang cố gắng vượt lên trên vùng kháng cự ngang 0.72 USD. Nếu thành công và sau đó bứt phá khỏi khu vực 0.77, đà tăng giá sẽ bắt đầu tăng tốc.

Biểu đồ giá 6 giờ 1INCH/USDT: TradingView

Phân tích sóng 1INCH

Số lượng sóng gợi ý rằng 1INCH đã hoàn thành chu kỳ tăng năm sóng và tiếp theo là cấu trúc điều chỉnh A-B-C (màu đen). Vào ngày 14 tháng 7, giá bắt đầu một đợt tăng khác.

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu xu hướng tăng dài hạn là cấu trúc điều chỉnh A-B-C (màu đỏ) hay là sự đảo chiều tăng giá.

Ngay cả khi toàn bộ xu hướng tăng là điều chỉnh, 1INCH sẽ được kỳ vọng đạt mức 0.83 USD. Điều này sẽ tạo ra tỷ lệ 1:1 cho sóng A: C.

Nếu giá vượt qua mức này, điều đó có nghĩa là giá đã bắt đầu một đợt tăng mới.

Phân tích sóng 1INCH: TradingView

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: 1inch