Ai đã bán nhiều BTC nhất sau sự sụp đổ của FTX?

Bên cạnh việc xóa sạch hàng tỷ USD khỏi vốn hóa thị trường toàn cầu, sự sụp đổ của FTX cũng xóa sạch niềm tin của ngay cả những người nắm giữ Bitcoin thuyết phục nhất.

Thị trường đã chứng kiến ​​áp lực bán mạnh vào tuần trước, đẩy giá Bitcoin xuống mức thấp nhất là 15.500 USD.

Biểu đồ hiển thị giá Bitcoin vào tháng 11 năm 2022. Nguồn: Tradingview

Chúng tôi đã xem xét những thay đổi về quyền sở hữu Bitcoin giữa những người nắm giữ ngắn hạn (STH) và những người nắm giữ dài hạn (LTH) để xem áp lực bán đến từ đâu.

Trong lịch sử, những người nắm giữ ngắn hạn là những người đầu tiên bán tiền của họ khi thị trường chuyển sang màu đỏ. Tuy nhiên, biến động đang diễn ra không ảnh hưởng nhiều đến STH như những biến động trước đây của thị trường. Dữ liệu từ Glassnode cho thấy sự sụp đổ của FTX chỉ chứng kiến ​​số lượng người bán STH lớn thứ năm kể từ tháng 3 năm 2021. Khoảng 400.000 BTC thuộc STH đã được bán từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11.

Biểu đồ hiển thị khối lượng giao dịch giao ngay Bitcoin do những người nắm giữ ngắn hạn tạo ra từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022. Nguồn: Glassnode

Cuộc khủng hoảng thị trường đang diễn ra đã không làm lung lay niềm tin của những người nắm giữ dài hạn.

Dữ liệu được phân tích cho thấy những người nắm giữ tiền của họ lâu hơn sáu tháng đã bán dưới 100.000 BTC trong tuần qua. Con số này nhỏ hơn đáng kể so với áp lực bán do cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào tháng Hai và sự sụp đổ của Luna vào tháng Sáu.

Biểu đồ hiển thị khối lượng giao dịch giao ngay Bitcoin được tạo bởi những người nắm giữ dài hạn từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022. Nguồn: Glassnode

Thực tế là hầu hết những người nắm giữ dài hạn vẫn không bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Theo thống kê, những người nắm giữ trong nhóm này ít có khả năng bán BTC nhất và từ lâu đã tạo ra mức kháng cự mạnh nhất cho giá của nó.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là các địa chỉ đã nắm giữ Bitcoin trong hơn mười năm dường như là những địa chỉ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng. Mặc dù 3.600 BTC của họ đã bán trong tuần qua giảm dần so với khối lượng chi tiêu do STH tạo ra, nhưng đó vẫn là số tiền nhiều nhất mà những người nắm giữ siêu dài này từng bán.

Biểu đồ hiển thị khối lượng giao dịch giao ngay Bitcoin được tạo bởi các địa chỉ đã giữ Bitcoin lâu hơn mười năm. Nguồn: Glassnode

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: BITCOIN