Bitcoin được nắm giữ trên các sàn giao dịch đạt mức thấp nhất kể từ 4 năm

Tổng lượng Bitcoin (BTC) do các sàn giao dịch nắm giữ đạt mức thấp nhất kể từ năm 2018, trong khi nguồn cung Ethereum (ETH) trên các sàn giao dịch đang tăng đáng kể kể từ tháng 6 năm 2022.

BITCOIN

Bitcoin do các sàn giao dịch nắm giữ đã đạt mức thấp nhất trong 4 năm. Hiện tại, số lượng Bitcoin mà các sàn giao dịch nắm giữ là dưới 2,4 triệu USD, được thể hiện bằng đường màu cam trong biểu đồ bên dưới.

 

Hơn 300.000 BTC đã bị rút khỏi các sàn giao dịch trong điều kiện mùa đông hiện tại, điều này cho thấy xu hướng tăng giá giữa các nhà đầu tư. Điều này đã làm giảm nguồn cung do các sàn giao dịch nắm giữ xuống mức thấp nhất 4 năm. Lần cuối cùng số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch khoảng 2,4 triệu là vào cuối năm 2018.

2,4 triệu BTC hiện tại được nắm giữ trong các sàn giao dịch tương đương với khoảng 12% tổng nguồn cung Bitcoin trên thị trường.

ETHEREUM

Từ đầu năm cho đến tháng 7, số dư Ethereum do các sàn giao dịch nắm giữ cũng theo xu hướng giảm tương tự như Bitcoin. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi vào tháng 7 khi các sàn giao dịch bắt đầu chứng kiến dòng chảy Ethereum tăng.

Biểu đồ bên dưới thể hiện số dư Ethereum được nắm giữ bởi tất cả các sàn giao dịch với đường màu xanh lam và cho thấy mức tăng đột biến đáng kể được ghi nhận sau một đợt giảm đáng kể.

 

Vào đầu năm, tổng số Ethereum được nắm giữ bởi các sàn giao dịch tiền điện tử chỉ là 22,5 triệu. Bất chấp mức tăng đột biến ngắn vào đầu tháng 3, dự trữ Ethereum đã nhanh chóng giảm trong sáu tháng đầu năm.

Mất gần 2 triệu ETH trong nửa đầu năm, tổng số dư được nắm giữ trên các sàn giao dịch đã giảm xuống chỉ còn dưới 20,5 triệu vào tháng Sáu. Xu hướng giảm diễn ra vào tháng 6 sau khi Terra sụp đổ và nguồn cung Ethereum bắt đầu quay trở lại các sàn giao dịch.

Ngày nay, số dư Ethereum do các sàn giao dịch nắm giữ là khoảng 21,2 triệu, tương đương với khoảng 18% tổng nguồn cung Ethereum trên thị trường.

COINBASE

Đánh giá về số Bitcoin bị rút khỏi sàn giao dịch, Coinbase nổi lên là nền tảng trao đổi số một mà các nhà đầu tư sử dụng để mua và nắm giữ. Theo biểu đồ dưới đây, Coinbase đã nhanh chóng mất số dư Bitcoin kể từ tháng 5 năm 2022, khi thị trường gấu bắt đầu.

 

Kể từ đợt tăng giá tháng 11 năm 2021, một lượng rất nhỏ Bitcoin đã được chuyển trở lại sàn giao dịch. Vào thời điểm đó, Coinbase nắm giữ gần 4% tổng nguồn cung Bitcoin. Hôm nay, sàn giao dịch này đã mất 1% tổng số Bitcoin trong gần một năm và hiện chỉ còn dưới 3%.

Coinbase chủ yếu được sử dụng bởi các tổ chức lớn ở Mỹ, được biết đến với xu hướng mua và nắm giữ. Như cũng được chứng minh bởi biểu đồ ở trên, sàn giao dịch đã mất một lượng đáng kể Bitcoin sau khi thị trường gấu xảy ra.

Coinbase  gần 680.000 BTC vào đầu năm và con số đó đã giảm xuống còn 560.000 BTC vào tháng 8. Sàn giao dịch đã mất thêm 50.000 BTC vào ngày 18 tháng 10, làm giảm tổng số tiền mà Coinbase nắm giữ xuống còn 525.000.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: BITCOINETHEREUM