Bitcoin giảm nhanh xuống 29 nghìn đô la khi Mỹ công bố lạm phát tháng 4

Bitcoin tiếp tục biến động khi Bộ Lao Động Hoa kỲ công bố Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 4.

Tài liệu cho thấy tỷ lệ lạm phát cao hơn so với dự kiến ​​ban đầu. Lạm phát CPI tháng 4 là 8,3%, cao hơn so với dự kiến là 8,1%.

Giá Bitcoin không phản ứng tốt với tin tức, ngay lập tức giảm xuống mức 29.000 đô la trước khi nhanh chóng phục hồi.

Trong vòng một giờ, tổng số tiền thanh lý đạt gần nửa tỷ USD— 406.065.000 USD.

Tổng cộng 158,866 triệu đô la lệnh long đã được thanh lý chỉ tính riêng trên Binance và số tiền thanh lý trị giá 139,603 triệu đô la trên Okex.

Tỷ lệ lạm phát cơ bản đã tăng 0,6% trong tháng trước, cao hơn 0,3% so với tháng Ba. Thực phẩm tăng 0,9% và đã tăng tháng thứ mười bảy liên tiếp. Chỉ số năng lượng giảm 2,7%, nhưng điều này không mang nhiều ý nghĩa khi tháng trước nó đã tăng 11%.

Vào tháng 1, khi BTC giảm xuống còn 35.000 đô la, người ghét Bitcoin nổi tiếng Peter Schiff đã chia sẻ rằng nếu BTC dưới 30.000 đô la, thì nó sẽ kéo dài sự sụt giảm xuống dưới vùng 10.000 đô la.