Bitcoin sẽ bùng nổ trong việc áp dụng, phá vỡ mức 10% vào năm 2030

Bitcoin (BTC) đang ở giai đoạn đầu của quá trình áp dụng và dữ liệu cho thấy rằng nó sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng theo cấp số nhân và vượt qua mức 10% vào năm 2030, theo báo cáo về việc chấp nhận người dùng của công ty khai thác bitcoin Blockware Solutions.

Báo cáo so sánh tỷ lệ chấp nhận hiện tại của Bitcoin với dữ liệu lịch sử của các công nghệ khác và lưu ý rằng, dựa trên lịch sử ngắn hạn của Bitcoin và vị trí hiện tại của nó trên biểu đồ chấp nhận dự kiến, mức tăng dự kiến ​​có thể còn nhanh hơn các ví dụ lịch sử khác.

Đường cong chữ s

Biểu đồ đường cong chữ s xuất hiện khi tỷ lệ chấp nhận lịch sử từ các công nghệ đột phá như ô tô, điện thoại cố định, máy tính bảng, điện thoại thông minh, radio, điện, internet và phương tiện truyền thông xã hội được tổng hợp lại với nhau.

Đường cong áp dụng của các công nghệ đột phá

Các nhà đổi mới, những người tạo ra tỷ lệ chấp nhận 2,5 đầu tiên là các doanh nhân đang tìm kiếm khoản đầu tư tốt nhất tiếp theo. Những người chấp nhận đầu tiên, theo báo cáo là:

Đây là những cá nhân cởi mở, có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với những người đổi mới. Những người đầu tiên áp dụng thường phải đối mặt với sự giám sát và phản đối gay gắt từ những người bên ngoài.

Giai đoạn đa số muộn đạt được khi công nghệ trở thành xu hướng chủ đạo và được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. 10% cuối cùng, Laggards, đề cập đến những người đã miễn cưỡng hoặc ở một vị trí khiến họ không thể không chấp nhận công nghệ mới. Khi những cá nhân hoặc tổ chức này cũng tích hợp công nghệ được đề cập thì đường cong S đạt đến đỉnh điểm.

Báo cáo cũng kết luận: Mặc dù các giai đoạn của tỷ lệ chấp nhận là như nhau đối với tất cả các công nghệ đột phá, nhưng tốc độ của chu kỳ này sẽ tăng lên theo thời gian. Ví dụ, công nghệ điện thoại cố định phải mất 40 năm để đạt đến giai đoạn đa số muộn, trong khi internet đã làm được điều đó trong 10 năm.

Bitcoin ở đâu?

Trong nỗ lực để định lượng tỷ lệ chấp nhận Bitcoin một cách chính xác, báo cáo sẽ tính đến số lượng các thực thể mới xuất hiện trong một giao dịch và mức tăng trưởng ròng của chúng.

Khi so sánh với dân số toàn cầu, báo cáo ước tính tỷ lệ chấp nhận Bitcoin hiện tại là 0,36%.

Tỷ lệ chấp nhận hiện tại của Bitcoin

Về tốc độ áp dụng, biểu đồ kết quả xuất hiện như trên. Trong khi tương đối trì trệ từ năm 2009 đến năm 2015, việc áp dụng tăng tốc theo cấp số nhân bắt đầu từ năm 2016.

Tỷ lệ chấp nhận hiện tại của Bitcoin

Biểu đồ trên xuất hiện khi tỷ lệ chấp nhận Bitcoin hiện tại được đặt trên biểu đồ chấp nhận đường cong chữ S dự kiến ​​của Bitcoin. Mặc dù báo cáo nói rằng cộng đồng Bitcoin hiện tại hoạt động giống như nhóm chấp nhận ban đầu, nhưng vẫn còn bốn giai đoạn nữa để áp dụng Bitcoin trên toàn cầu.

Báo cáo đã sử dụng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trong 10 năm của những người dùng duy nhất trên mạng Bitcoin – ước tính là 30,8 triệu – và sau đó chia nó cho dân số toàn cầu dự kiến ​​trong mỗi năm để chuyển đổi số lượng người dùng thô. Theo tỷ lệ phần trăm dân số, để dự báo giai đoạn tăng trưởng từ tình trạng áp dụng hiện tại lên đến 10%.

Blockware tuyên bố rằng nó đang sử dụng CAGR này lên đến ngưỡng 10% vì dữ liệu về các đường cong áp dụng công nghệ trong quá khứ không có sẵn trước khi chúng đạt đến ngưỡng gần đúng này.

Khi việc áp dụng tuân theo đường cong s ước tính của nó, nguồn cung Bitcoin sẽ giảm do chu kỳ halving của nó, báo cáo nêu rõ.

Biểu đồ cung cấp và chấp nhận bitcoin

Do đó, trong khi tỷ lệ chấp nhận đạt đến giai đoạn mà Bitcoin trở thành xu hướng chủ đạo và được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, thì nguồn cung của nó sẽ đạt đến mức tối đa. Và do đó nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới trong khi nguồn cung không thay đổi.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: BITCOIN