BlockFi phá sản – Hệ sinh thái Solana có sụp đổ khi Serum “điêu đứng”?

Chuỗi domino sụp đổ từ FTX & Alameda Research tiếp tục kéo dài khi sau 2 tuần vật lộn, công ty lending BlockFi cũng đã phải nộp đơn xin phá sản và ngay ngày hôm sau, đại diện dự án Serum (SRM) cũng thừa nhận dự án không còn có thể tiếp tục hoạt động.