BNB Chain hợp tác Google Cloud để thúc đẩy Công nghệ Web3

BNB Chain và Google Cloud đã đồng ý về một mối quan hệ đối tác mới. 

Mối quan hệ đối tác mới nhằm hỗ trợ sự phát triển của các công ty khởi nghiệp Web3 và blockchain giai đoạn đầu.

Theo thông cáo báo chí của BNB Chain, các dự án dựa trên BNB Chain hiện có thể truy cập Google Cloud.

Điều này bao gồm khả năng phân tích dữ liệu trên chuỗi cũng như mã hóa thông tin thông qua dịch vụ đám mây.

Ngoài ra, khoảng 150 dự án cũng sẽ được “truy cập nhanh” vào chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Google Cloud.

Gwendolyn Regina, Giám đốc đầu tư của BNB Chain, cho biết: “Điều quan trọng đối với chúng tôi là chỉ làm việc với những người chơi lớn, những người có tầm nhìn lớn và chúng tôi có cùng tầm nhìn.”

Google đã thực hiện nhiều hành động đối với thế giới web3 vào năm 2022. Vào tháng 5, Google đã bắt đầu có một bộ phận để xây dựng các dịch vụ Blockchain.

Google cũng đã bắt đầu nghiên cứu tiền điện tử như một tùy chọn thanh toán vào đầu năm. 

Google vẫn chưa đưa ra bình luận nào về sự hợp tác mới với BNB Chain.