Bộ Khoa học Hàn Quốc ra kế hoạch 5 năm để dẫn đầu metaverse toàn cầu

Bộ Khoa học Hàn Quốc hôm thứ Năm đã công bố chiến lược 5 năm để dẫn đầu cuộc đua metaverse toàn cầu.

Hàn Quốc đặt mục tiêu đào tạo ra 40.000 chuyên gia trong lĩnh vực metaverse để đưa quốc gia này vào hàng ngũ 5 quốc gia hàng đầu trong thị trường metaverse.

Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc (MSIT) cho biết rằng chỉ một metaverse đơn lẻ có tiềm năng tạo ra 1,5 triệu việc làm không liên quan đến thế giới thực.

Thị trường VR của nước này cho thấy tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm hơn 36% vào năm 2018 và dự kiến ​​sẽ đạt giá trị hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, theo dữ liệu của MSIT.

Chính phủ cũng sẽ tập trung vào việc bảo vệ người dùng khỏi những nguy cơ có thể xảy ra trên metaverse như quấy rối và bóc lột tình dục bằng cách đặt ra một hướng dẫn cho tất cả các dự án tuân theo.

Meta, trước đây là Facebook, gần đây đã nói rằng Hàn Quốc phù hợp nhất với metaverse, do khả năng tiếp nhận của xã hội, khả năng sản xuất phần cứng và sáng tạo nội dung.