Bộ Tài chính Hoa Kỳ lấy ý kiến ​​của công chúng về rủi ro tài sản kỹ thuật số

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang lấy ý kiến ​​của công chúng về “sự phát triển có trách nhiệm của tài sản kỹ thuật số”.

Các ý kiến có thể được gửi cho đến ngày 3 tháng 11 thông qua Cổng thông tin điện tử liên bang: www.regulation.gov, Bộ Tài chính cho biết.

“Bộ Tài chính đang yêu cầu công chúng đóng góp ý kiến ​​để hiểu được quan điểm của người dân về những rủi ro, cũng như những hành động mà chính phủ và Bộ Tài chính Hoa Kỳ nên thực hiện để giảm thiểu rủi ro,” Bộ cho biết.

Bộ Tài chính yêu cầu người dân trả lời các câu hỏi về các chủ đề bao gồm rủi ro tài trợ bất hợp pháp, quy định và giám sát chống rửa tiền về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). 

Nhà Trắng tuần trước đã phát hành “khuôn khổ toàn diện đầu tiên cho sự phát triển có trách nhiệm của tài sản kỹ thuật số”, bao gồm các khuyến nghị từ các cơ quan chính phủ.

Sự cố Terra-LUNA đã dẫn đến một số vụ thanh lý và phá sản trong ngành công nghiệp tiền điện tử, buộc các cơ quan quản lý trên toàn cầu phải có cách tiếp cận chặt chẽ hơn trong việc quản lý tài sản kỹ thuật số. 


Xem thêm: