Cá voi đã giảm tải Bitcoin từ năm 2021

Theo dữ liệu, nguồn cung Bitcoin (BTC) trên mỗi con cá voi đã bắt chước biến động giá kể từ năm 2014 và đã giảm kể từ cuối năm 2021, cho thấy rằng cá voi đang bán bớt lượng nắm giữ của chúng.

Nguồn cung trên mỗi con cá voi lấy tổng nguồn cung BTC của các địa chỉ chứa từ 100 đến 10.000 BTC và chia cho số lượng địa chỉ. Số liệu này chiếm phạm vi mệnh giá ví lớn hơn. Nó có thể giải thích tốt hơn cho việc hợp nhất UTXO (Unspent Transaction Output – Đầu ra chưa chi tiêu) hoặc phân chia các khoản nắm giữ lớn trên nhiều địa chỉ bởi những người nắm giữ coin lớn hơn.

Số liệu này dự kiến ​​sẽ tăng lên khi cá voi tăng tổng lượng nắm giữ và giảm khi họ thanh lý các vị thế của mình.

Nguồn cung BTC trên mỗi con cá voi kể từ năm 2011

Biểu đồ trên thể hiện chuyển động giá BTC và nguồn cung trên mỗi con cá voi kể từ năm 2011. Mặc dù chuyển động của cá voi là không thể đoán trước trong những năm đầu tiên, nhưng dữ liệu cho thấy rõ ràng rằng nguồn cung trên mỗi con cá voi đã tuân theo giá BTC kể từ năm 2014.

Nguồn cung BTC trên mỗi con cá voi kể từ tháng 12 năm 2021

Nhìn vào mối quan hệ giữa giá BTC và nguồn cung trên mỗi cá voi kể từ đầu năm, có thể thấy rằng sau khi đạt mức cao nhất vào tháng 2 năm 2022, nguồn cung trên mỗi đường cá voi bắt đầu xu hướng giảm. Chuyển động này cho thấy rằng cá voi đã bán tháo BTC của họ kể từ tháng 12 năm 2021.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: BITCOIN