Cá voi nắm giữ Bitcoin trong ít nhất bảy năm tiếp tục bán tháo

Những con cá voi dài hạn đã nắm giữ Bitcoin (BTC) của họ trong bảy đến mười năm đang bán lại lần đầu tiên kể từ khi Terra (LUNA) sụp đổ vào tháng 5, chỉ số Spent Volume Age Bands (SVAB) cho biết.

SVAB là sự phân tách khối lượng chuyển khoản trên chuỗi dựa trên độ tuổi của coin. Mỗi dải thể hiện phần trăm khối lượng đã chi tiêu đã được di chuyển trước đó trong khoảng thời gian được biểu thị trong chú giải.

Biểu đồ trên thể hiện tổng khối lượng chuyển tiền của các đồng tiền hoạt động lần cuối trong khoảng thời gian từ bảy đến mười năm. Mặt khác, biểu đồ dưới đây cho thấy dữ liệu tương tự cho các đồng tiền đã nằm im trong hơn mười năm.

Cả hai biểu đồ đều bắt đầu từ tháng 10 năm 2020 và thể hiện mức bán tháo hàng tháng. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Terra có thể được nhìn thấy trên cả hai biểu đồ, với sự gia tăng đột biến về số lượng chi tiêu trong tháng Năm. Sự tăng đột biến tương tự cũng có thể được nhìn thấy vào tháng 9 năm 2022, đặc biệt là đối với các đồng tiền hoạt động lần cuối trong khoảng thời gian từ bảy đến mười năm.

Cá voi có bỏ cuộc không?

Cá voi được coi là “tiền thông minh” trong hệ sinh thái Bitcoin vì chúng đã quản lý để nắm giữ qua hầu hết mọi chu kỳ thị trường gấu. Ngoài ra, những người nắm giữ này đã sống sót sau vô số cuộc chiến tranh phong tỏa và các cuộc tấn công FUD.

Cá voi từ bảy đến mười năm tuổi ghi nhận giao dịch cao thứ năm và thứ sáu trong năm 2022 trong tháng Chín.

Mặc dù những con cá voi già hơn mười năm tuổi không ghi nhận mức cao hàng năm, nhưng biểu đồ cho thấy sự gia tăng đáng kể trong việc bán tháo. Vì những con cá voi già hơn một thập kỷ có thể hiểu các chu kỳ thị trường tốt hơn bất kỳ nhóm nào, việc bán tháo của chúng cho thấy tâm lý giảm giá.

Giảm số lượng cá voi

Ngoài việc bán tháo, các con số cũng cho thấy số lượng cá voi đang giảm.

Những cá nhân nắm giữ ít nhất 1.000 BTC được gọi là cá voi và số lượng của họ đã giảm kể từ tháng 1 năm 2021.

đồng tiền hoạt động lần cuối trong khoảng thời gian từ bảy đến mười năm

Sự sụt giảm số lượng cá voi được ghi nhận từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021 là điều dễ hiểu do đợt tăng giá năm 2021. Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, số lượng cá voi tăng lên khi giá Bitcoin cũng trở nên ổn định phần nào trong khoảng 40.000 đến 60.000 USD.

Tuy nhiên, giá Bitcoin tiếp tục giảm sau tháng 4 năm 2022. Khi giá giảm, số lượng cá voi cũng đã giảm từ 2.150 xuống 1.695.

Về mặt tươi sáng

Việc cá voi giảm và số lượng bán tháo cao, mặc dù giá thấp, cho thấy tâm lý giảm giá, nhưng có một tin vui. Việc bán tháo và cá voi biến mất có nghĩa là Bitcoin của họ được phân phối cho nhiều người hơn.

Điều này có nghĩa là Bitcoin ngày càng ít tập trung. Về lâu dài, việc Bitcoin được phân phối nhiều hơn sẽ mang lại lợi ích cho nhà bán lẻ và tăng tính bảo mật của mạng.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: BITCOIN