Các trader quyền chọn giá Bitcoin kỳ vọng giá sẽ đạt 30.000 USD trong Q4

Hợp đồng quyền chọn (hay Options Contract) là một thỏa thuận mà trong đó, nhà đầu tư tham gia hợp đồng có quyền mua hoặc bán tài sản ở một mức giá được xác định trước, có thể xảy ra trước hoặc tại một thời điểm nhất định.

Dữ liệu Glassnode cho thấy các trader quyền chọn đang mong đợi Bitcoin và Ethereum sẽ tăng cao hơn trong Q4.

Độ biến động ngụ ý của Bitcoin

Độ biến động ngụ ý (Implied Volatility – IV) là số liệu đo lường tâm lý thị trường đối với xác suất thay đổi giá của một tài sản cụ thể – thường được sử dụng để định giá các hợp đồng quyền chọn. IV thường tăng trong thời kỳ thị trường suy thoái và giảm trong điều kiện thị trường tăng giá.

Nó có thể được coi là một đại lượng của rủi ro thị trường và thường được biểu thị bằng số phần trăm và độ lệch chuẩn trong một khung thời gian cụ thể.

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation – SD) đo lường mức độ phân tán của dữ liệu so với giá trị trung bình. Ví dụ: trong phân phối chuẩn, 68% dữ liệu nằm trong một SD của giá trị trung bình, 95% trong hai SD và 97,7% trong ba SD.

IV theo dõi biến động giá dự kiến ​​trong vòng một SD trong một năm. Chỉ số này được bổ sung thêm bằng cách phân định IV cho các hợp đồng quyền chọn sẽ hết hạn sau 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng kể từ hiện tại.

Biểu đồ dưới đây cho thấy Bitcoin IV kể từ đó đã giảm từ mức cao nhất trong mùa hè để ổn định và ít biến động hơn trong nửa cuối năm. Dựa trên các trường hợp IV giảm trong quá khứ, đây có thể là dấu hiệu báo trước cho các điều kiện tăng giá hình thành trong Q4.

Nguồn: Glassnode.com

OPEN INTEREST

Lãi suất mở (Open Interest) đề cập đến tổng số hợp đồng phái sinh chưa thanh toán, trong trường hợp này là quyền chọn, vẫn chưa được thanh toán.

Put là quyền bán hợp đồng ở một mức giá cụ thể trước ngày hết hạn. Trong khi đó, Call là quyền mua một hợp đồng với một mức giá cụ thể trước ngày hết hạn.

Biểu đồ OI của Bitcoin dưới đây cho thấy quyền chọn Put mạnh ở mức 10.000 USD, 15.000 USD và 16.000 USD. Trong khi các trader đã báo hiệu một số lượng lớn quyền chọn Call, lên tới hơn 1 tỷ USD giá trị, đối với BTC trên 30.000.

Tỷ lệ put-to-call cho thấy các trader kỳ vọng Bitcoin sẽ tăng cao hơn, với 30.000 USD là mục tiêu giá kỳ vọng.

Nguồn: Glassnode.com

Trong khi đó, Ethereum OI cho thấy một mô hình tương tự như Bitcoin khi các lệnh Call chiếm ưu thế. Quyền chọn Call ở mức 3.000 USD cao hơn tất cả các mức giá khác, cả Put và Call.

Nguồn: Glassnode.com

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: BITCOIN