California quan tâm nhất đến Bitcoin và Ethereum

Theo nghiên cứu của Coingecko, Mỹ có 10 tiểu bang có lưu lượng truy cập vào các trang web Bitcoin và Ethereum nhiều nhất, trong đó California chiếm 43% lưu lượng truy cập.

Từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 21 tháng 8 năm 2022, các nhà nghiên cứu của Coingecko đã tiến hành một nghiên cứu nhằm xác định 10 và 20 bang hàng đầu ở Mỹ quan tâm nhất đến hai loại tiền điện tử hàng đầu là Bitcoin và Ethereum.

Coingecko đã sử dụng dữ liệu lưu lượng truy cập web của mình và lập chỉ mục tập dữ liệu thành 100, với 100 là điểm cao nhất cho điểm lưu lượng truy cập. Coingecko là trang web tổng hợp dữ liệu tiền điện tử rất phổ biến, trang web có thứ hạng toàn cầu là 1.743 và ở Mỹ là 3.150.

Trong tháng trước, coingecko.com đã ghi nhận 44,4 triệu lượt truy cập theo thống kê vào ngày 3 tháng 9. Nghiên cứu của Coingecko chỉ ra rằng California chiếm ưu thế trong số tất cả các bang ở Mỹ và Illinois có điểm chỉ số cao thứ hai.

Cư dân từ Illinois đã truy cập trang web Bitcoin nhiều hơn, trong khi trang web của Ethereum được truy cập ít hơn rất nhiều. Hầu hết 20 bang hàng đầu có điểm số Bitcoin cao hơn, nhưng các bang như New Jersey, Wisconsin, Colorado và Florida có điểm số xếp hạng cao hơn cho Ethereum.

New Jersey và Indiana có xếp hạng thấp nhất (1,5) trong số 20 bang hàng đầu, trong số 20 bang hàng đầu, nghiên cứu của Coingecko cho thấy Bitcoin chiếm ưu thế hơn 76% trong khi Ethereum có 24% về mức độ phổ biến.

Đồng sáng lập Coingecko, Bobby Ong, cho biết ông không ngạc nhiên khi California là bang thống trị nhất ở Mỹ về mối quan tâm đến Bitcoin và Ethereum.

“Không có gì ngạc nhiên khi California, là một trong những trung tâm công nghệ lớn của thế giới, dẫn đầu về sự quan tâm của tiền điện tử ‘blue-chip’”.