Celsius được yêu cầu trả 44 triệu USD cho khách hàng

Celsius Network được toà án Mỹ yêu cầu trả lại tiền cho khách hàng từ một quỹ lưu ký “thuộc về người dùng” mà công ty chưa đụng đến kể từ khi phá sản. 

Celsius được yêu cầu trả 44 triệu USD cho khách hàng

Cụ thể, Celsius đã chuyển hơn 200 triệu USD tài sản dưới dạng tiền mã hoá vào một quỹ lưu ký trước khi phá sản. Khoản tiền này được chuyển từ Celsius Earn, một danh mục đầu tư cho phép người gửi tiền kiếm được lãi. Celsius được cho là có toàn quyền sở hữu quỹ lưu ký này. 

Thẩm phám yêu cầu Celsius sử dụng số tiền trên để thực hiện nghĩa vụ trả nợ 44 triệu USD, số tiền đạt chuẩn các tiêu chí tài sản lưu ký thuần tuý, về cho khách hàng.

Martin Glenn nhấn mạnh trong phiên điều trần ngày 07/12: “Tôi muốn khách hàng được thu hồi tiền càng sớm càng tốt, và nhiều nhất có thể.”

Yêu cầu trả tiền cho người dùng được thiết lập sau khi cố vấn Celsius và các bên liên quan đi đến kết luận khoản tiền trên nằm trong mục “tài sản thuộc về khách hàng”. Việc xử lý hợp pháp tài sản crypto có lãi trong Celsius Earn, khoản chiếm phần lớn tài sản của tổ chức, vẫn chưa được quyết định.

Celsius đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 7, tiết lộ mình có khoản nợ từ 1 tỷ đến 10 tỷ USD với hơn 100.000 chủ nợ. Đầu tuần này, Celsius đã được quyền gia hạn thời gian để gửi kế hoạch “tái tổ chức” theo Chương 11 đến ngày 15/02/2023.

Coin68 tổng hợp 

Có thể bạn quan tâm: