CFTC đệ đơn kiện một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO)

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã đệ đơn kiện một tổ chức tự trị phi tập trung, bao gồm cả những người nắm giữ token quản trị.

CFTC đệ đơn kiện một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO)

Vào cuối ngày 22/09, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã ban hành một đơn khiếu nại chống lại giao thức phần mềm blockchain bZeroX và những nhà sáng lập dự án. 

Lệnh này phạt giao thức cũng như hai founder Kyle Kistner và Tom Bean (từng cầm trịch giao thức lending bZx) 250.000 USD vì cung cấp giao dịch bất hợp pháp ngoài sàn trao đổi tài sản kỹ thuật số, vi phạm đăng ký và bỏ qua ID khách hàng theo yêu cầu của chương trình tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

CFTC đồng thời đệ trình một thực thi dân sự buộc tội Ooki DAO, tổ chức kế nhiệm bZeroX, với vi phạm tương tự. Song vì Ooki DAO là một tổ chức chưa hợp nhất nên các cá nhân nắm giữ token Ooki sẽ chịu trách nhiệm. Trong hồ sơ, CFTC cáo buộc Ooki DAO đã sử dụng cấu trúc của mình để trốn tránh sự giám sát của cơ quan quản lý:

“bZeroX đã chuyển giao quyền kiểm soát Giao thức bZx (nay là Giao thức Ooki) cho bZx DAO (nay là Ooki DAO) bằng cách gắn mác với bản chất phi tập trung để qua mặt cơ quan. Nói một cách đơn giản, những người sáng lập bZx đã vi phạm Đạo luật và Quy định, cũng như các luật khác.”

Quyền Giám đốc Thực thi Gretchen Lowe cho biết:

“Những hành động này là một phần trong nỗ lực rộng lớn của CFTC nhằm bảo vệ khách hàng Hoa Kỳ trong môi trường tài chính phi tập trung đang phát triển nhanh chóng. Giao dịch tài sản kỹ thuật số ký quỹ, đòn bẩy hoặc tài chính được cung cấp cho khách hàng bán lẻ của Hoa Kỳ phải diễn ra trên các sàn giao dịch được đăng ký và quản lý theo tất cả các luật và quy định hiện hành. Những yêu cầu này áp dụng như nhau cho các thực thể có cấu trúc kinh doanh truyền thống cũng như các DAO.”

Tuy nhiên, Ủy viên CFTC là Summer Mersinger đã vô cùng thất vọng và gay gắt phản đối hành động trên của cơ quan. Bà Mersinger lập luận rằng mặc dù ủy ban có thể và nên hành động chống lại những cá nhân bị cáo buộc vi phạm pháp luật, nhưng trong trường hợp này CFTC không có thẩm quyền pháp lý hoặc tư cách để buộc chủ sở hữu token DAO phải chịu trách nhiệm về các vi phạm.

Mersinger viết: “Tôi không thể đồng ý với cách tiếp cận của Ủy ban về việc xác định trách nhiệm pháp lý đối với chủ sở hữu token DAO dựa trên sự tham gia của họ vào việc bỏ phiếu quản trị”.

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm: