Chỉ báo Bollinger Band cho thấy Bitcoin vẫn chưa sẵn sàng cho uptrend

Nhiều phân tích kỹ thuật cho rằng uptrend của Bitcoin đã bắt đầu, nhưng nếu quan sát kỹ hơn nữa thì Bitcoin vẫn chưa sẵn sàng cho uptrend.

Nguyên tắc quan trọng là phải vượt hơn mức trung bình trước đó

Bản chất của những chỉ báo kỹ thuật là lượt bỏ những biến động nhiễu để chú trọng nhiều hơn vào mức trung bình. Rồi sau đó, phân tích sẽ so sánh giá hiện tại với mức trung bình trước đó để đánh giá xu hướng tương lai.

Phân tích kỹ thuật Bitcoin với chỉ báo Bollinger Band và WMA200. Nguồn: beincrypto.com

Tùy vào cách tính trung bình khác nhau mà sinh ra những chỉ báo kỹ thuật khác nhau. Tuy nhiên, uptrend của Bitcoin (BTC) phải đáp ứng nguyên tắc tối thiểu là giá BTC hiện tại phải vượt trên mức trung bình của quá khứ. Do đó, với setup kỹ thuật như trên, chúng ta có thể thấy những dấu hiệu để những dự đoán uptrend sẽ bao gồm:

  • Giá BTC bật lên từ WMA200 – nghĩa là giá hiện tại phải vượt hơn mức trung bình 200 tuần.
  • Giá BTC biến động trên Middle Band của chỉ báo Bollinger Band – nghĩa là giá hiện tại phải vượt hơn mức trung bình 20 tuần.
  • Đường Middle Band có dấu hiệu hướng lên – nghĩa là mức trung bình sau cao hơn mức trung bình trước.

Và rõ ràng, uptrend của năm 2019 và 2020 đều đã đáp ứng được những tiêu chí trên. Nhưng nếu nhìn lại năm 2022 này thì chưa có tiêu chí nào trong ba tiêu chí trên được thể hiện.

Có thể bạn sẽ nhận ra nếu chờ đợi cho đến khi cả 3 tiêu chí trên rõ ràng thì lúc đó giá đáy đã bị bỏ qua một đoạn. Tuy nhiên, điều này giúp tránh rủi ro bắt đáy trở thành “bắt dao”. Và nếu so sánh chặng đường còn lại của 2019 và 2020 thì giá vẫn còn cả một cơn tâm lý FOMO đằng sau.

Sự co thắt của Bollinger Band không có nghĩa giá sẽ tăng

Gần đây, có một quan sát của @MatthewHyland_ cho rằng sự co thắt của Bollinger Band trong khung tháng là tín hiệu bùng nổ về giá.

Quan sát lịch sử giá Bitcoin với chỉ báo Bolinger Band. Nguồn: @MatthewHyland_

Tuy nhiên, nhận định trên chỉ đúng một phần, đây là phần còn lại.

  • Sự co thắt của Bollinger Band dự báo bùng nổ nhưng không dự báo bùng nổ theo hướng nào. Xu hướng mới là cái ảnh hưởng chính việc giá sẽ bùng nổ theo chiều hướng ra sao.
  • Quan sát kỹ hơn biểu đồ trên, Bollinger Band co thắt năm 2016 và 2020 trong khi giá đang tiếp cận đường Upper Band. Còn sự co thắt của Bollinger Band năm 2022 này thì giá lại đang tiếp cận Lower Band.

Như vậy, không thể loại trừ khả năng giá “bùng nổ” theo chiều hướng tạo đáy sâu hơn. Vì như đã nói: xu hướng hiện tại mới là cái ảnh hưởng lớn nhất.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: BITCOIN