Chỉ báo Ichimoku xuất hiện giao cắt dự báo giá Bitcoin có thể giảm thêm 50%

Phân tích giá Bitcoin (BTC) dưới góc nhìn của chỉ báo Ichimoku, chúng ta có thể nhận thấy giao cắt hiếm vừa xuất hiện trong tuần này. Đây lại là tín hiệu kỹ thuật xấu khác cho Bitcoin trong dài hạn.

Giao cắt Bearish giữa Tenkan và Kijun trong khung tháng đã xuất hiện.

Quan sát của @Washigorira chỉ ra mức trung bình của 9 tháng đã thấp hơn mức trung bình của 26 tháng. Trong hệ thống Ichimoku, nó luôn là một sự xác nhận thị trường xấu đi, dù sự xác nhận này khá muộn màng so với các chỉ báo khác.

Phân tích giá Bitcoin với chỉ báo Ichimoku khung tháng. Nguồn: @Washigorira
  • Giao cắt xấu giữa Tenkan và Kijun khung tháng xuất hiện đã đánh dấu sự bắt đầu đợt giảm với biên độ đến 50%. Điều này đã xảy ra hai lần trong năm 2014 và 2018. Ngược lại khi Tenkan cắt lên Kijun nó xác nhận thị trường uptrend. Có thể thấy, Ichimoku khung tháng là chỉ báo hiếm hoi không bị “nhiễu” vì sự sụp đổ thị trường vào tháng 3/2022 vì Covid-19.
  • Như vậy, cùng với sự xuất hiện của giao cắt này trong tuần vừa qua, chỉ báo Ichimoku đã dự đoán khả năng giảm tiếp của Bitcoin trong tương lai. Và mức giảm 50% lại về vừa đúng với đường SSB (Senko Span B) của khung tháng. Cụ thể, SSB hiện là vùng 10,000 USD.

Tuy nhiên, Ichimoku là một chỉ báo khá “trễ”. Do đó, không phải cứ giao cắt xuất hiện là giá sẽ giảm ngay lập tức. Mà cần xem xét trong khung giờ nhỏ hơn.

Một Katana đã xuất hiện trong khung ngày

Thế nên, quan sát khung ngày (1D) sẽ cho chúng ta có cái nhìn ngắn hạn thay vì dài hạn như quan sát khung tháng ở trên.

Phân tích giá Bitcoin với chỉ báo Ichimoku khung ngày. Nguồn: @Washigorira
  • Katana là hiện tượng Tenkan và Kijun hiệp với nhau thành một đường. Nguyên do là mức giá trung bình của 9 ngày trùng với mức trung bình của 26 ngày. Katana xuất hiện có nghĩa là một hỗ trợ ngắn hạn đã hình thành.
  • Và mức thoái lui của hỗ trợ này chính kà đường Kijun. Nghĩa là giá BTC có thể phục hồi lại 22,900 USD. Nhưng cần lưu ý, khi biến động tiếp diễn, Tenkan không còn hợp nhất với Kijun nữa mà cắt xuống thì khả năng phục hồi sẽ thấp hơn.

Tóm lại, Bitcoin vẫn đang được hỗ trợ ở quanh 21,000 USD. Kháng cự gần trong ngắn hạn là 22,900 USD. Và trong nhiều tháng tới Bitcoin vẫn chưa thể uptrend trở lại, cho đến khi nào chúng ta nhìn thấy tín hiệu Tenkan cắt lên Kijun khung tháng.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: BITCOIN