Chỉ số on-chain Bitcoin vẫn chưa khả quan – Solana tiếp tục “giật lag”

Thị trường tiền mã hóa vài ngày qua đã có một chút khởi sắc khi Bitcoin đã có lúc chạm tay được đến ngưỡng 32.000 USD. Tuy nhiên, những chỉ số on-chain vẫn chưa cho thấy bức tranh khả quan trong thời gian sắp tới.

Trong lúc đó, các altcoin vẫn chưa có thêm nhiều động lực tăng trưởng, đặc biệt là Solana với lần bị “lag” thứ 4 chỉ tính riêng trong năm 2022.