Chromia Originals: Sử dụng contract Ricardian để củng cố quyền sở hữu

Chromia Originals: Sử dụng contract Ricardian để củng cố quyền sở hữu

Khi sở hữu một NFT, người dùng thực sự sở hữu những gì?

Trước khi khám phá câu hỏi này, hãy thảo luận về cách thức mà hầu hết các Ethereum NFT thực sự hoạt động. Về cơ bản, chúng hoạt động như sau:

  • Để nhận dạng 1 NFT, chúng ta cần xét đến: TokenID, địa chỉ contract và blockchain.
  • Smart contract sẽ trả về URI, chỉ ra một mô tả dựa văn bản có sẵn công khai về NFT.
  • Mô tả này thường chứa một liên kết khác tới một hình ảnh, thường được lưu trữ trên một giao thức phi tập trung được gọi là IPFS. Hình ảnh cũng có sẵn cho bất kỳ ai truy cập địa chỉ bằng trình duyệt hỗ trợ IPFS.

Thông thường, khi người dùng mint hoặc trở thành chủ sở hữu đầu tiên của NFT, người dùng sẽ được phép xem danh sách điều khoản và điều kiện. Các điều khoản này thường tồn tại ngoài chuỗi (off-chain) do các hạn chế kỹ thuật của các giải pháp blockchain hiện tại. 

  • Các điều kiện được người sáng tạo và chủ sở hữu đầu tiên đồng ý có chuyển nhượng cho bất kỳ chủ sở hữu tiếp theo nào không?
  • Nếu các điều khoản ban đầu tồn tại trên một trang web thay vì một blockchain và bị xóa khỏi internet, thì chủ sở hữu NFT sẽ có quyền truy đòi pháp lý thế nào?
  • Làm thế nào người mua sau có thể xác định các quyền hoặc đặc quyền thông qua quyền sở hữu NFT?
  • Làm cách nào để người mua sau có thể xác định xem NFT “được cấp phép” có xác nhận chính thức từ bên liên quan hay không?

Giải pháp – Contract Ricardian

Chromia sử dụng kiến ​​trúc cơ sở dữ liệu quan hệ giúp tăng đáng kể hiệu quả lưu trữ dữ liệu, đặc biệt là ở định dạng văn bản. Điều này cho phép Chromia Original NFT chứa các điều khoản và điều kiện pháp lý trong metadata của nó, bao gồm:

  • Tên nghệ sĩ, tên bộ sưu tập, tên dự án…
  • Thông tin bất biến về một mục kỹ thuật số hoặc trạng thái ban đầu…
  • Tham chiếu đến các bằng chứng về tính hợp lệ, ví dụ: chữ ký điện tử, bản nháp, tài liệu…

Sau đó, dữ liệu mô tả và contract ở trên có thể được băm cùng nhau để tạo ra một mật mã định danh. Quá trình này tạo ra một liên kết hai chiều, thống nhất ID của NFT với các điều khoản và điều kiện cơ bản. Khi được chuyển từ địa chỉ này sang địa chỉ khác, dữ liệu mô tả và contract sẽ tự động được chuyển cùng với nó.

Một nhóm các nhà phát triển Chromia hiện đang phát triển một tiêu chuẩn mô tả có thể được sử dụng để đáp ứng các vùng màu xanh lam và màu tím của sơ đồ trên bằng cách liên kết ngữ cảnh pháp lý và NFT với nhau theo một cách rõ ràng. Chromia tin rằng việc tạo ra tiêu chuẩn này sẽ giúp xác nhận quyền sở hữu mạnh mẽ hơn nhiều. 

Về Chromia

Chromia (CHR) là một nền tảng blockchain kết hợp công nghệ giữa blockchain và cơ sở dữ liệu quan hệ – database cho các ứng dụng phi tập trung, được hình thành để đáp ứng những thiếu sót của các nền tảng hiện có và được thiết kế để cho phép một thế hệ dApp mới mở rộng ra ngoài khả năng hiện có. Chromia trước đây có tên là Chromapolis. Mục tiêu của dự án là xây dựng mạng lưới blockchain của riêng mình cho phép phát triển các dApp dễ dàng, hiệu quả với thông lượng cao.

Cập nhật thông tin dự án Chromia Việt Nam tại đây: Kênh Thông báo | Kênh Thảo luận

Có thể bạn quan tâm: