Cổ đông đi họp thường niên 2022 của Sacombank được tặng nửa chỉ vàng

Ngân hàng gửi đến cổ đông dự họp trực tiếp đại hội thường niên 0,5 chỉ vàng SBJ.

Sáng 22/4, Sacombank ( HoSE: STB ) tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Mỗi cổ đông tham dự sẽ được ngân hàng tặng mặt dây Thần tài loại 0,5 chỉ vàng SBJ.

Quà tặng của Sacombank tới cổ đông tham dự đại hội thường niên 2022 sáng nay. Ảnh: Q.A

Theo ghi nhận đến hơn 9h, tổng số cổ đông và người đại diện ủy quyền tham dự đại hội gồm 634 người, đại diện cho 1,18 tỷ tổng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, chiếm tỷ lệ 62,7%. Tổng số cổ đông của Sacombank hiện là 92.367 cổ đông, tương đương 1,88 tỷ tổng cổ phần đã phát hành.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sacombank – SBJ, lộc vàng loại 0,5 chỉ (Thần tài, Túi Lộc…) đang được mua vào với giá 2,75 triệu đồng, bán ra ở mức 2,88 triệu đồng.

Sáng 22/4, vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang giao dịch mức 69,7 triệu đồng/lượng mua vào và 70,42 triệu đồng/ lượng bán ra. Tại TP HCM, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. So với hôm qua, giá vàng SJC đã tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Nguồn: NDH