Cơ hội “mua hàng thế hệ” vẫn còn nguyên vẹn vì Bitcoin vẫn giữ MA 60 ngày

Tháng trước, Cafebitcoin đã báo cáo rằng giá Bitcoin đã giảm xuống dưới tất cả các đường trung bình động chính lần thứ năm từ trước đến nay.

Các trường hợp trước đây của điều này xảy ra đã dẫn đến một cuộc biểu tình mạnh mẽ đối với BTC, dẫn đến việc một số nhà phân tích kỹ thuật gọi những sự kiện này là “cơ hội mua hàng thế hệ”.

Sáu tuần kể từ bài đăng đó, Bitcoin đang hoạt động như thế nào?

Đường trung bình động của Bitcoin

Theo Cryptoslate, đường trung bình động đề cập đến một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng của một tài sản tiền điện tử cụ thể.

Nó được tính bằng cách tổng tất cả các điểm dữ liệu giá trong một khoảng thời gian cụ thể, sau đó chia tổng cho số khoảng thời gian. Bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể được sử dụng. Tuy nhiên, năm khoảng thời gian thường được sử dụng để đánh giá xu hướng trung và dài hạn là 60 ngày, 120 ngày, 200 ngày, 360 ngày và 720 ngày.

Vì dữ liệu được vẽ bằng cách sử dụng dữ liệu trong quá khứ, nên các đường trung bình động không thể được sử dụng riêng lẻ như một tín hiệu giao dịch. Thay vào đó, chúng thường được sử dụng kết hợp với các chỉ số khác để tạo thành một đánh giá tổng thể về các xu hướng trong tương lai.

Biểu đồ bên dưới cho thấy Bitcoin vẫn nằm dưới các đường trung bình động chính ngoại trừ MA 60 ngày, với BTC vượt qua mức này vào ngày 25 tháng 10.

Mặc dù có đợt bán tháo mạnh vào lúc 14:00 (UTC) vào ngày 31 tháng 10, BTC vẫn ở trên MA 60 ngày và cơ hội “cơ hội mua hàng thế hệ” vẫn còn nguyên.

Nguồn: Glassnode

Phóng to

Phân tích năm đường trung bình động chính trên dòng thời gian hàng năm cho thấy hiện tại Bitcoin nằm trên MA 60 ngày.

Hơn nữa, kể từ khi vượt qua MA 60 ngày, BTC đã kiểm tra lại MA 120 ngày hai lần, đều bị từ chối cả hai lần. Bitcoin sẽ cần phải đóng cửa hàng ngày trên 20,900 USD để lấy lại mức này.

Nguồn: Glassnode

Cuộc biểu tình tuần trước lên 21.000 USD đã mang lại sự nhẹ nhõm đáng hoan nghênh và một cảm giác lạc quan mới. Tuy nhiên, sự thất bại của Bitcoin trong việc giữ trên mức đó đã khiến tâm lý trở nên lung lay.

Kết hợp với sự không chắc chắn vĩ mô đang diễn ra, vẫn phải xem liệu hiện tại có đóng vai trò là một cơ hội mua hàng thế hệ hay không.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: BITCOIN