Có thể dùng Bitcoin để thanh toán ở Việt Nam được không?

Mặc dù Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có tỉ lệ đầu tư tiền mã hóa cũng như DeFi cao nhất thế giới, việc sử dụng crypto, đặc biệt là Bitcoin vẫn nằm trong vùng xám pháp lý.

Vậy cụ thể những quy định của Việt Nam đối với dùng tài sản mã hóa để thanh toán là như thế nào? Liệu có vấn đề gì khi sử dụng Bitcoin để thanh toán ở Việt Nam hay không?

Hãy cùng Coin68 giải đáp trong video ngày hôm nay