Công ty Block của Jack Dorsey báo lỗ 36 triệu USD từ Bitcoin

Trong báo cáo tài chính quý 2/2022, Công ty Block của Jack Dorsey ghi nhận khoản lỗ 57 triệu USD. Trong đó công ty chịu khoản lỗ 36 triệu USD từ Bitcoin. Tuy nhiên, Square và Cash App mới là “át chủ bài” đáng chú ý.

Công ty Block của Jack Dorsey chịu ảnh hưởng từ đợt giảm giá Bitcoin

Trong báo cáo tài chính quý 2/2022, Block tiết lộ tổng doanh thu ròng là 4.40 tỷ USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu không tính doanh thu từ Bitcoin (BTC), tổng doanh thu ròng là 2.62 tỷ USD, tăng 34% so với quý 2/2021. Có thể thấy, sự điều chỉnh của thị trường Bitcoin đã ảnh hưởng đến bức tranh kinh tế của Block.

Báo cáo tài chính quý 2/2022 của công ty Block.

Ngoài ra, Block ghi nhận khoản lỗ 57 triệu USD, trong đó, khoản lỗ từ Bitcoin là 36 triệu USD. Đối với ứng dụng thanh toán Bitcoin, Cash App có tổng doanh thu 2.62 tỷ USD, giảm 21% so với cơ sở doanh thu hằng năm. Doanh thu từ Bitcoin là 1.79 tỷ USD, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Thêm vào đó, lợi nhuận gộp của Bitcoin là 41 triệu USD, tương đương 2% doanh thu Bitcoin.

Nhưng xét cơ sở CAGR ba năm, doanh thu và lợi nhuận gộp của Bitcoin lần lượt tăng 143% và 168%. Báo cáo đề cập sự sụt giảm doanh thu là vì nhu cầu khách hàng giảm khi gặp thị trường gấu, trích dẫn rằng:

Sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận gộp từ bitcoin hàng năm chủ yếu do sự sụt giảm nhu cầu của người tiêu dùng và giá Bitcoin, một phần liên quan đến sự không chắc chắn rộng hơn xung quanh tài sản tiền điện tử.

Square và Cash App là điểm sáng của Block trong quý 2/2022

Mặc dù công ty của Jack Dorsey bị ảnh hưởng vì thị trường Bitcoin điều chỉnh nhưng bù lại, các số liệu đã chứng minh Square và Cash App là cây hái tiền của Jack Dorsey.

Tổng quát tài chính từ Square, nền tảng “đã tạo ra 1.73 tỷ USD doanh thu và 755 triệu USD lợi nhuận gộp”. Theo cơ sở doanh thu hằng năm, doanh thu của Square tăng 32% và lợi nhuận tăng 29%. Trong đó, Nền tảng thanh toán trả sau BNPL đóng góp 104 triệu USD doanh thu và 75 triệu USD lợi nhuận gộp cho Square.

Đối với Cash App, ứng dụng “đã tạo ra 2.62 tỷ USD doanh thu và 705 triệu USD lợi nhuận gộp”. Theo cơ sở doanh thu hằng năm, doanh thu của Cash App giảm 21% và lợi nhuận tăng 29%. Nhưng tính theo CAGR ba năm, doanh thu và lợi nhuận của của Cash App lần lượt tăng 116% và 88%. Ngoài ra, Cash App đã tạo ra 720 triệu USD doanh thu dựa trên đăng ký và dịch vụ.

Nhìn chung, báo cáo tài chính từ Square và Cash App trong dài hạn vẫn tăng trưởng dương. Mức tăng trưởng này có thể bù đắp mức chi phí hoạt động tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: BITCOINJACK DORSEY