Cưỡng chế tài khoản hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Dù hứa nộp 100 tỷ đồng trước ngày 30/4, nhưng đến ngày 6/5, hai doanh nghiệp trúng đấu giá tại Thủ Thiêm là Công ty cổ phần Dream Republic và Công ty cổ phần Sheen Mega vẫn chưa nộp tiền theo quy định. Do đó, cơ quan thuế TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành cưỡng chế tài khoản để thu hồi nợ thuế đợt 1 của hai công ty này vì quá thời hạn 90 ngày nộp tiền sử dụng đất.

Chi cục Thuế TP Thủ Đức sẽ tiến hành cưỡng chế tài khoản của hai doanh nghiệp chưa nộp tiền sử dụng đất và phí trước bạ bằng biện pháp yêu cầu phong toả tài khoản, trích tiền từ tài khoản tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Trường hợp số dư trong tài khoản tiền gửi ít hơn số tiền phải nộp thì doanh nghiệp buộc phải chuyển đủ số tiền vào tài khoản của ngân sách nhà nước. Trong khi đó, mọi giao dịch của hai công ty này vẫn diễn ra bình thường.

Hiện số tiền chậm nộp mà hai doanh nghiệp phải trả là hơn 2,3 tỷ đồng/ngày. Sau 180 ngày, nếu hai doanh nghiệp vẫn chưa nộp đủ tiền vào ngân sách thì UBND TP Hồ Chí Minh sẽ có quyết định huỷ kết quả trúng đấu giá.

Nguồn: vtv