DeFi Discussion ep.43: Tiến sĩ Võ Đình Trí (Chàng-Ngốc-Già) nói gì khi nói về Crypto? 

Việc chạy bộ và Nghiên cứu, đầu tư Crypto đều là những thứ yêu cầu sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và đôi chút độ…“lì”.