Độ dài thị trường gấu hiện đã khớp với các chu kỳ trước đó, xu hướng đảo chiều sắp xảy ra?

Tổng vốn hóa thị trường của ngành công nghiệp tiền điện tử đã đạt mức cao nhất mọi thời đại chỉ hơn 3 nghìn tỷ USD vào tháng 11 năm 2021. Gần một năm sau, vào ngày 22 tháng 11, chúng chạm mức thấp nhất trong chu kỳ là 820 tỷ USD, đánh dấu mức giảm 73%.

Trong báo cáo “Ahead of the curve” gần đây, Arcane Research đã quan sát thấy rằng chu kỳ giá xuống này hiện khớp với các chu kỳ trong năm 2014 và 2018 về độ dài.

Thị trường giá xuống của BTC hiện đã kéo dài tương đương với thị trường giá giảm của năm 2014-2015 và 2018.

Đáy thị trường gấu?

Tuy nhiên, trong chu kỳ trước, thị trường đã giảm 87% từ 830 tỷ USD vào tháng 1 năm 2018 xuống chỉ còn hơn 100 tỷ USD vốn hóa thị trường vào tháng 12 cùng năm. Mức giảm của hiện tại không lớn bằng mặc dù Terra và FTX đã sụp đổ.

Điều xảy ra sau chu kỳ thấp là một thời gian dài hợp nhất và tích lũy chậm, đó là những gì chúng ta có thể thấy vào lúc này.

Báo cáo lưu ý rằng thị trường Bitcoin hiện tại (không phải tổng vốn hóa tiền điện tử) đã trải qua khoảng thời gian 376 ngày từ đỉnh đến đáy. Năm 2018, khoảng thời gian đó là 364 ngày và năm 2014 là 407 ngày.

Do đó, mặc dù thời lượng thị trường gấu hiện tại có độ dài tương đương với các chu kỳ trước, nhưng mức giảm từ đỉnh đến đáy hiện ít hơn.

Tổng vốn hoá thị trường đã tăng khoảng 10% vào tuần trước. Khoảng 80 tỷ USD đã quay trở lại để nâng tổng vốn hóa lên hơn 900 tỷ USD một lần nữa.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: BITCOIN