Doanh thu khai thác bitcoin giảm hơn 20% trong tháng 5

Doanh thu khai thác bitcoin trong tháng 5 đã giảm 21,6%, theo dữ liệu do The Block Research tổng hợp.

Tháng trước, các công ty khai thác đã mang lại doanh thu khoảng 906,2 triệu USD.

So với tháng 10 năm 2021, con số này thậm chí còn giảm mạnh hơn khoảng 47%. Doanh thu hàng tháng nhìn chung đã giảm kể từ đó, với một chút tăng vào tháng Ba.

Hầu hết doanh thu bitcoin đến từ trợ cấp phần thưởng khối (890,01 triệu USD) và chỉ một phần nhỏ từ phí giao dịch (16,18 triệu USD). Tỷ lệ phí giao dịch Bitcoin trên tổng doanh thu đã tăng trong tháng 5 lên khoảng 1,87%.

Những người khai thác Ethereum đã kiếm được doanh thu gấp 1,08 lần so với những người khai thác Bitcoin vào tháng Năm.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: BITCOIN