Dự án GYRI là gì?

GYRI dự án đại diện cho Gala Chain