Elemon – Chính Thức Ra Mắt Tính Năng Rút ELCOIN Và Hoàn Tất Quy Trình Update 

Elemon vui mừng thông báo rằng tính năng rút ELCOIN hiện đang hoạt động. Vui lòng đọc các lưu ý dưới đây trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào:

Trước khi login, vui lòng clear cache để cập nhật dữ liệu & đảm bảo rằng phiên bản game mới nhất 22.01.24

 • Website: https://game.elemon.io/ 
 • Trade ELCOIN: https://app.elemon.io/elcoin

Cơ chế rút ELCOIN:

 • Phí rút: 3%

Tuần đầu tiên (24/01 – 30/01/2022): Min 7 ngày chơi, Min rút: 10,000 ELCOIN, Max rút 1 ngày: 200,000 ELCOIN. Khi rút ELCOIN lần đầu, sẽ bị trừ 300 ELCOIN mặc định hệ thống ban đầu để tránh việc trục lợi bằng cách tạo nhiều acc

Từ tuần thứ 2 trở đi : Min 7 ngày chơi , Rút tiền mỗi ngày : Min 5.000 ELCOIN , Max: Không giới hạn

Với ngày đầu tiên rút, lượng data xử lý có thể tăng đột biến. Để đảm bảo độ ổn định & bảo mật hệ thống, cũng như dự phòng trường hợp mạng BSC tắc nghẽn trong quá trình xử lý có thể gây ra sự cố, Elemon sẽ xử lý theo thứ tự rút trong vòng tối đa 12h. Những ngày sau, việc xử lý rút sẽ nhanh hơn phụ thuộc tốc độ xử lý của mạng BSC

ELCOIN sẽ được trade thông qua

 • Trade trên trang OTC của Elemon bằng BUSD & ELMON (KHÔNG TỐN PHÍ)
 • Chỉ đổi từ ELCOIN sang ELMON trên trang swap

TRAO ĐỔI OTC

 • Liên kết đến sàn giao dịch: https://app.elemon.io/elcoin
 • Lọc Đơn hàng theo Loại đơn hàng (BUY/SELL) và (BUSD/ELMON). 

 • Chọn đơn hàng phù hợp với nhu cầu của bạn. Nhập số tiền, bạn có thể BUY/SELL đơn hàng hoặc một phần đơn hàng sau đó Confirm giao dịch.

 • Cách thực hiện lệnh BUY/SELL
 • Chọn BUY ELCOIN/SELL ELCOIN

 • Hủy đơn đặt hàng của bạn: 
 • Chọn bộ lọc [Owner], Chọn đơn hàng bạn muốn hủy, nhấp vào [Cancel], sau đó Confirm giao dịch. 

SWAP ECOIN:

 • Liên kết trang web Swap: https://app.elemon.io/elcoin 
 • Tỷ giá Fixed exchange: 1 ELCOIN = 0,01 BUSD
 • Nhập số tiền bạn muốn Swap và xác nhận giao dịch.