ENS báo cáo doanh thu hàng tháng cao thứ ba

Trong tháng 8, Ethereum Name Service (ENS) đã báo cáo tháng có doanh thu cao thứ ba, với 301.000 lượt đăng ký “.eth” mới, tổng cộng 2,17 triệu tên.

ENS đã tạo ra doanh thu 2.744 ETH, tương đương khoảng 4,3 triệu đô la vào tháng 8, với tổng doanh thu từ giao thức là 4,7 triệu đô la Mỹ.

Giao thức cũng nhận được 34.000 tài khoản ETH mới với ít nhất một tên ENS trong tháng 8, tổng cộng là 540.000 tài khoản tương tự. ENS là tiêu chuẩn đặt tên blockchain được tích hợp rộng rãi nhất.

Dịch vụ đặt tên phi tập trung nhằm mục đích làm cho tài chính phi tập trung (DeFi) thân thiện hơn với người dùng, bằng cách thay thế các địa chỉ ví tiền điện tử phức tạp bằng tên người dùng Web3 như “Rick.eth”, có thể được sử dụng trên tất cả các mạng blockchain.

Trong suốt mùa hè, đăng ký tên miền ENS dường như không bị ảnh hưởng bởi thị trường gấu. Chỉ trong tháng 7, ENS đã nhận được 378.000 lượt đăng ký .eth, quyền sở hữu tên miền đã vượt qua 1,8 triệu tên. 

Các thành tích của ENS đạt được khi chỉ còn hai tuần trước ngày dự kiến ​​của “The Merge”, một trong những nâng cấp quan trọng nhất trong lịch sử của Ethereum. Tên miền ENS cũng có thể được bán dưới dạng NFT trên thị trường NFT OpenSea – nơi giao thức được báo cáo đã tạo ra 99% doanh số bán tên miền trong tháng 8.