Ethereum Foundation nắm giữ 1.3 tỷ USD ETH

Ethereum Foundation (EF) đã công bố một báo cáo tài chính cho thấy quỹ hiện đang nắm giữ hơn 1.6 tỷ USD trong kho bạc của mình.

Ethereum Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên thúc đẩy sự phát triển trong hệ sinh thái Ethereum, đã công bố các tài sản khác nhau mà quỹ đang nắm giữ để hỗ trợ hệ sinh thái Ethereum.

Cụ thể, trong báo cáo tài chính tháng 4, Ethereum Foundation nói rằng họ đang nắm giữ 1.6 tỷ USD trong kho bạc, trong đó riêng 1.3 tỷ USD dưới dạng ETH, khoảng 11 triệu USD là các đồng tiền điện tử khác và khoảng 300 triệu USD là các tài sản không phải là tiền điện tử.

Ethereum Foundation khẳng định rằng ngay cả trong thời gian thị trường tiền điện tử suy thoái nhiều năm,  nguồn quỹ của tổ chức sẽ không bị ảnh hưởng.