Giải mã cơ chế đồng thuận Blockchain – Vì sao Proof of Stake lại “bá đạo”?

Cơ chế đồng thuận blockchain là một phần quan trọng trong quá trình vận hành một blockchain. Nó giúp xác định tính trung thực, đồng nhất và liên tục để blockchain có thể hoạt động một các tốt nhất.

Vậy có những cơ chế đồng thuận nào? Các cơ chế đồng thuận này có gì khác nhau?

Hãy cùng Coin68 tìm hiểu về các loại cơ chế đồng thuận blockchain phổ biến trong video ngày hôm nay