Giải mã dự án: Trải nghiệm Coin98 Super App – Siêu ứng dụng kết nối DeFi

Coin98 Super App là một trong những ứng dụng kết nối DeFi phải có khi bạn muốn tham gia thị trường tiền mã hóa, với hơn 50 blockchain đã được hỗ trợ, cùng rất nhiều cập nhật hữu ích.

Trong video này, hãy cùng Coin68 trải nghiệm Coin98 Super App, với những tính năng mới nhất của ứng dụng này nhé!