Giới thiệu thành công một người bạn – Finblox trao ngay 250 USD

Từ hôm nay, Finblox sẽ bắt đầu áp dụng Chương trình giới thiệu bạn bè với tổng giải thưởng không giới hạn. Giới thiệu thành công chỉ một bạn bè, Finblox tặng ngay 250 USD chỉ thông qua vài bước cực đơn giản!

Cụ thể:

  • Với mỗi lượt mời thành công sẽ nhận được 250 USD. Số tiền thưởng sẽ phụ thuộc vào số dư tài khoản tối thiểu mà bạn bè của người dùng duy trì trong thời gian đủ điều kiện.
  • Bạn bè của người dùng cũng sẽ nhận được số tiền tương tự và được thanh toán riêng.
  • Không có giới hạn về số lượng lượt giới thiệu.

Xem thêm về chi tiết chương trình giới thiệu tại đây.

Quy trình thực hiện

  • Tải xuống ứng dụng Finblox và hoàn tất quy trình xác minh danh tính.
  • Nhấp vào “Chương trình giới thiệu” (Referral Program) trên màn hình chính để lấy liên kết giới thiệu.
  • Sao chép liên kết và chia sẻ với bạn bè. Hãy đảm bảo rằng họ chỉ mở tài khoản Finblox từ liên kết này và đạt được trạng thái “Đã xác minh – Verified”. Sau đó, họ sẽ có 7 ngày để gửi tiền vào Finblox.

Để xem các điều khoản và điều kiện của chương trình giới thiệu đầy đủ của Finblox!, vui lòng nhấp vào đây!

Tìm hiểu thêm về Finblox: Website | Telegram | Twitter | Instagram | Facebook