Gnosis Chain tiếp bước Ethereum, chuẩn bị thực hiện “The Merge” tiến lên Proof-of-Stake

Gnosis Chain sẽ thực hiện phiên bản “The Merge” của riêng mình để thay thế cơ chế đồng thuận Proof-of-Authority (PoA) bằng Proof-of-Stake (PoS).

Gnosis Chain tiếp bước Ethereum, chuẩn bị thực hiện “The Merge” tiến lên Proof-of-Stake

Về cơ bản Gnosis Chain là một trong những sidechain đầu tiên của Ethereum, với tên gọi cũ là xDai Chain, thuộc hệ sinh thái chung của Gnosis (GNO) – nền tảng mã nguồn mở dành cho thị trường dự đoán.

Quá trình hợp nhất sẽ diễn ra vào ngày 08/12. Đây sẽ là sự kiện “The Merge” lần thứ hai trong lịch sử của ngành tiền mã hóa, sau bản nâng cấp của Ethereum vào tháng 09/2022 khi dự án chuyển đổi từ mô hình PoW cũ sang PoS. Tuy nhiên, lần này Gnosis Chain sẽ hơi khác một chút do nền tảng tiến lên PoS từ PoA.

Proof-of-Authority (PoA) là cơ chế đồng thuận có các đặc điểm gần giống như Proof-of-Stake (PoS), tuy nhiên thay vì stake tài sản trong PoS để trở thành nhà xác thực (Validator), thì họ phải đáp ứng đủ một số yêu cầu nhất định từ dự án để trở nên đáng tin cậy và duy trì trạng thái hoạt động tốt, quan trọng nhất là độ uy tín.

Vì PoA phụ thuộc vào uy tín danh tính của nhà xác thực, nên họ phải trải qua một quy trình phức tạp để đảm bảo rằng các tác nhân xấu và độc hại không được tham gia. Cơ chế đồng thuận này củng cố tính toàn vẹn của hệ thống và xác minh hiệu quả những nhà xác thực tham gia đều đáng tin cậy và tuân theo cùng một quy tắc.

Giống như PoS, PoA ít tốn năng lượng hơn so với PoW vì cần ít tài nguyên tính toán hơn. Dù vậy, PoA lại mang tính tập trung hơn nhiều so với PoS vì chỉ một số nhà xác thực được chọn mới được chấp thuận tham gia vào mạng bởi nhóm cơ quan có thẩm quyền của dự án.

Sau khi Gnosis Chain thực hiện hợp nhất, nền tảng sẽ chuyển từ việc có ít hơn 20 nhà xác thực chạy trên blockchain lên hơn 100.000, giúp cho dự án trở thành chain có số lượng nhà xác thực nhiều thứ hai sau Ethereum.