Hash Ribbon BTC sắp hội tụ báo hiệu sự đầu hàng của thợ đào

Chỉ báo Hash Ribbon Bitcoin (BTC) thường được sử dụng để xác định và bắt đáy BTC vì sự hội tụ của Hash Ribbon báo hiệu sự đầu hàng hơn nữa của thợ đào khi chi phí khai thác tăng và giá BTC giảm.

Vì các công ty khai thác được cho là đang bán với tốc độ mạnh nhất trong hai năm qua, mạng Bitcoin được thiết lập để điều chỉnh độ khó tiêu cực cho lần điều chỉnh tiếp theo.

Mặc dù hiện tại việc đầu hàng của thợ đào đã diễn ra được một thời gian, nhưng sự hội tụ của Hash Ribbon này báo hiệu rằng thời kỳ đầu hàng này sắp kết thúc và về mặt lịch sử, một sự thay đổi theo chiều hướng tăng có thể sắp xảy ra.

Sau khi đường trung bình động 30 ngày cắt xuống đường trung bình động (MA) 60 ngày, lịch sử cho chúng ta thấy rằng chỉ báo tiếp theo để theo dõi sự hội tụ là các đường trung bình động 10 ngày và 20 ngày. Sau khi chúng giao nhau, giai đoạn đầu hàng của thợ đào thường kết thúc.

Như Bitsbetrippin đã nhấn mạnh vào ngày 21 tháng 11 trên Twitter, sự chậm trễ đáng chú ý của mạng Bitcoin đã xảy ra khi tỷ lệ băm BTC giảm 25%.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: BITCOIN