Helium (HNT) giảm xuống mức thấp nhất hàng năm: 5 altcoin giảm nhiều nhất hàng tuần

Hãy cùng xem xét năm loại tiền điện tử giảm nhiều nhất vào tuần trước, cụ thể hơn là từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9.

Các loại tiền điện tử này là:

  1. Helium (HNT): -24.24%
  2. Ankr (ANKR): -15.30%
  3. Avalanche (AVAX): -14.74%
  4. Arweave (AR): -14.70%
  5. STEPN (GMT): -11.84%

HNT

HNT đã giảm kể từ khi đạt mức cao 12,50 USD vào ngày 10 tháng 6. Nó đã tạo ra mức cao thấp hơn vào ngày 25 tháng 6 trước khi tăng tốc độ giảm. 

Vào ngày 22 tháng 8, HNT đã phá vỡ khỏi vùng hỗ trợ ngang 6,80 USD và xác nhận nó là mức kháng cự (biểu tượng màu đỏ). 

Kể từ đó, nó đã giảm với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn và cho đến nay đã đạt mức thấp là 4,60 USD vào ngày 1 tháng 9.

Sử dụng một mức thoái lui bên ngoài trên lần phục hồi trước đó, vùng hỗ trợ gần nhất có vẻ là ở mức 2,85 USD.

Biểu đồ HNT/USDT theo TradingView

ANKR

Vào ngày 12 tháng 5, ANKR đã phá vỡ khỏi vùng kháng cự 0,054 USD. Trước đó, khu vực này đã đóng vai trò hỗ trợ kể từ tháng 7 năm 2021. 

Sau đó, giá bắt đầu đi lên và tiếp cận khu vực này một lần nữa. Tuy nhiên, nó đã bị từ chối vào ngày 11 tháng 8 (biểu tượng màu đỏ). 

Xu hướng không thể được coi là tăng cho đến khi ANKR tìm cách phục hồi mức này.

Biểu đồ ANKR/USDT theo TradingView

AVAX

AVAX đã giảm kể từ khi đạt mức cao 30,88 USD vào ngày 8 tháng 8. Vào ngày 27 tháng 8, xu hướng giảm đã gây ra sự cố từ một đường hỗ trợ tăng dần, trước đó đã có từ mức thấp nhất của tháng Năm. Đây là một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng trước đó đã kết thúc. 

Nếu xu hướng giảm tiếp tục, vùng hỗ trợ gần nhất sẽ là 16 USD, được tạo ra bởi các mức thấp nhất trong tháng 5 đó. 

Biểu đồ AVAX/USD theo TradingView

AR

AR đã giảm bên trong một kênh song song giảm dần kể từ ngày 31 tháng 7. Các kênh như vậy thường chứa các chuyển động điều chỉnh, có nghĩa là dự kiến ​​sẽ có một sự bứt phá khỏi nó. 

Vào ngày 31 tháng 8, AR đã bật lên tại đường hỗ trợ của kênh và vùng hỗ trợ ngang 10 USD. Do sự hợp lưu của các mức hỗ trợ này, có thể AR sẽ bắt đầu một đợt tăng đáng kể ở mức này. 

Biểu đồ AR/USDT theo TradingView

GMT

GMT đã giảm với tốc độ nhanh chóng kể từ khi đạt mức cao thấp hơn vào ngày 16 tháng 8. Phong trào đi xuống đã gây ra sự cố khỏi vùng hỗ trợ vào ngày 26 tháng 8.

Tương tự như ANKR, xu hướng không thể được coi là tăng cho đến khi GMT phục hồi mức này. Nếu không làm như vậy sẽ đưa GMT xuống mức thấp nhất hàng năm.

Biểu đồ GMT/USDT theo TradingView

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

TAGS: AnkrARAVAXGMTHNT