Heroes & Empires – Cập Nhật Hệ Thống Phần Thưởng Mùa 3 

Sẽ có một bảng xếp hạng khi người chơi tham gia vào các trận chiến PVP. Người chơi sẽ tăng điểm nếu thắng và mất điểm nếu thua. Bảng xếp hạng này sẽ được sử dụng để trao giải cho người chơi trong Anh hùng & Đế chế. Bảng xếp hạng hàng ngày và theo mùa có sẵn.

Bảng Thành Tích Hàng Ngày

Bảng Xếp Hạng Theo Mùa ( Season )

Phần Thưởng PvP

Khi người chơi thắng trận PVP sẽ nhận được 1 trong 3 phần thưởng ngẫu nhiên như sau:

Đấu trường sẽ thưởng HE dựa trên thứ hạng hiện tại của người chơi.

Phần thưởng ngẫu nhiên trong Fortune Chest:

Lưu ý: + Điểm MMR phải đạt từ 800 trở lên mới được nhận thưởng.

           + Nếu chẳng may thua trận Arena, người chơi sẽ nhận được phần thưởng là 1 HE.

Phần thưởng nhiệm vụ được phân thành 3 loại: nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hàng tuầnnhiệm vụ theo tiến độ. Người chơi phải hoàn thành các nhiệm vụ để kiếm điểm hoạt động cho các nhiệm vụ hàng ngày và hàng tuần. Trong menu nhiệm vụ, điểm hoạt động được sử dụng để mở khóa rương nhiệm vụ.

Phần Thưởng Hàng Ngày

Đối với các stage Chapter 1-1 đến stage 4-36

Đối với các stage Chapter 5-1 đến stage 7-40

Đối với các stage Chapter 8-1 đến stage 9-40

Đối với các stage Chapter 10-1 đến stage 11-40

Đối với các stage Chapter 12-1 đến stage 17-40

Đối với các stage Chapter 18-1 đến stage 24-40

Đối với các stage Chapter 25-1 đến stage 30-40

Đối với stage Chapter 31-1 trở về sau

Phần Thưởng Hàng Tuần

Đối với stage Chapter 1-1 đến stage 4-36

Đối với stage Chapter 5-1 đến stage 7-40

Đối với stage Chapter 8-1 đến stage 11-40

Đối với stage Chapter 12-1 đến stage 17-40

Đối với stage Chapter 18-1 đến stage 24-40

Đối với stage Chapter 25-1 đến stage 30-40

Đối với stage Chapter 31-1 trở về sau

Phần thưởng AFK Chest sẽ bắt đầu xuất hiện dựa trên các Chapter mà người chơi đã hoàn thành, như được hiển thị trong bảng bên dưới. Người chơi cần có ít nhất 5 Hero để nhận phần thưởng AFK.

Phần Thưởng Dungeon Trial

Phần thưởng ngẫu nhiên trong Floor Chest:

Phần Thưởng AFK Chest