Hơn 1,22 tỷ đô la bị thanh lý sau khi Bitcoin giảm xuống dưới 23.000 đô la

Khi Bitcoin giảm xuống dưới 23.000 đô la, các khoản thanh lý đã nhanh chóng tăng lên.

Đến hôm qua, các khoản thanh lý đã nhanh chóng vượt qua con số 500 triệu đô la. Trước khi kết thúc ngày, con số này đã vượt ngưỡng 1 tỷ đô la. 

Với việc giá cả dao động dữ dội, cả lệnh long và short đều bị thiệt hại rất nhiều.

Vào đầu ngày hôm nay thanh lý trên thị trường tiền điện tử mặc dù có vẻ đã giảm nhưng thực ra vẫn tệ như vậy.

Điều này là do dù vốn hóa giảm xuống dưới 1 tỷ đô la nhưng giá bitcoin vẫn chưa hình thành bất kỳ hỗ trợ đáng kể nào, cho thấy khả năng biến động sẽ vẫn xảy ra. Điều này có nghĩa là việc thanh lý sẽ tiếp tục.

Hiện tại, con số thanh lý là 907 triệu đô la vào thời điểm viết bài. Phần lớn trong số này là từ các lệnh long do giá giảm nhưng các lệnh short cũng không kém cạnh.

Coinglass lưu ý rằng khoảng 52% là từ các lệnh long, có nghĩa là 47% đến 48% còn lại là từ các lệnh short.

Đương nhiên, phần lớn thanh lý là từ bitcoin. BTC đã chứng kiến ​​hơn 460 triệu đô la bị thanh lý trong 24 giờ qua.

Mặt khác, Ethereum cũng đã chứng kiến ​​các vị thế bị thanh lý với 294,72 triệu đô la.

Các Altcoin như SOL, ADA và BNB cũng đã chứng kiến ​​việc thanh lý tăng nhanh trong 24 giờ qua. Điều này nói lên sự sụp đổ đang làm rung chuyển toàn bộ thị trường, mặc dù các tài sản kỹ thuật số như Cardano vẫn giữ giá tốt.