Hướng dẫn cross-chain bridge trên Konomi Network (KONO)

Địa chỉ contract KONO Bep-20: 0xe22b9152914986E4020a00ab6Ef510085C26C208

Bước 1: Truy cập vào https://app.multichain.org/#/router.

Bước 2: Chọn “Connect to a wallet” để kết nối ví cá nhân.

Bước 2: Chọn “Connect to a wallet” để kết nối ví cá nhân

Bước 3: Sau khi kết nối ví xong, hãy chọn Kono và mạng cross-chain.

Bước 3: Sau khi kết nối ví xong, hãy chọn Kono và mạng cross-chain

Bước 4: Chọn số lượng KONO muốn cross-chain.

Bước 4: Chọn số lượng KONO muốn cross-chain

Bước 5: Chọn “Approve Kono”.

Bước 5: Chọn “Approve Kono”

Bước 6: Chọn “Swap”.

Bước 6: Chọn “Swap”

Bước 7: Chọn “Confirm”.

Bước 7: Chọn “Confirm”

Về Konomi Network

Konomi Network là một giải pháp quản lý trọn bộ cho các tài sản tiền điện tử cross-chain. Konomi được phát triển trên Polkadot Substrate, dự án ra đời nhằm mục đích hỗ trợ nhiều tài sản hơn trong hệ sinh thái Polkadot. Người dùng có thể quản lý, giao dịch tài sản và kiếm lãi thông qua các sản phẩm Defi. Konomi cũng phát hành token gốc của mình để bắt đầu thanh khoản và quản trị phi tập trung.