Itheum triển khai Claims Portal và tung đề án phân phối token

Itheum thông báo phát hành Claims Portal trên Elrond Mainnet và đề án phân bổ token trên hệ sinh thái của mình.

Itheum triển khai Claims Portal và tung đề án phân phối token

Phân phối token trong hệ sinh thái

Token tiện ích ITHEUM là cầu nối chia sẻ quyền truy cập dữ liệu giữa người khởi tạo dữ liệu (Data Creator) và người tiêu dùng dữ liệu (Data Consumer). Nói một cách đơn giản, nếu người tiêu dùng muốn truy cập vào Data Pack, Data NFT Marketplace hoặc Data Coalition DAO, họ cần tốn ITHEUM để được cấp phép vào kho dữ liệu của Data Creator. 

Dữ liệu và token có thể được trao đổi giữa người tiêu dùng và người khởi tạo dữ liệu trực tiếp (qua Data Pack, Data NFT) hoặc gián tiếp (qua Data Coalition DAO). 

Bên cạnh Data Creator, Data Consumer và Data Coalition DAO, liên minh dữ liệu – tập hợp những người đến từ nhiều cộng đồng cung cấp vô số dịch vụ môi giới dữ liệu khác nhau, đem đến trải nghiệm mạnh mẽ và giảm rủi ro bị tấn công. Những người này về cơ bản là các thành viên cộng đồng tích cực cùng đóng góp vì lợi ích chung. Họ là những người bảo vệ giao thức Itheum và kho bạc chung. Việc phân phối kho bạc Cộng đồng được thực hiện gián tiếp qua Pool Khuyến khích Cộng đồng, được quản lý bởi DAO một cách công bằng.

Đề án phân phối token

Như đã trình bày chi tiết ở trên, ITHEUM được phân phối trực tiếp hoặc gián tiếp giữa các bên trong hệ sinh thái Itheum. Bây giờ hãy khám phá đề án phân phối này và vai trò quan trọng của cổng thông tin xác nhận quyền sở hữu – Claims Portal. 

Phân phối trực tiếp — Không yêu cầu Claims Portal

Việc trao đổi dữ liệu và token được vận hành bởi các hợp đồng thông minh cung cấp năng lượng cho DEX. Token được hợp đồng thông minh chuyển trực tiếp từ ví của người tiêu dùng sang ví của người khởi tạo dữ liệu. Cụ thể, 96% lượng token được chuyển từ Data Consumer sang Data Creator hoàn toàn tự động và Claims Portal không được sử dụng trong trường hợp này. 4% còn lại cấu thành phí marketplace sau đó sẽ được phân phối gián tiếp.

Phân phối gián tiếp — Được cung cấp bởi Claims Portal

Có 2 tuyến phân phối gián tiếp phụ thuộc nhiều vào Claims Portal.

Tuyến phân phối giao dịch dữ liệu số lượng lớn

Đối với mỗi lần trao đổi dữ liệu giữa người tạo và DAO liên minh dữ liệu, giao dịch sẽ trở nên phức tạp hơn vì cần phân phối token cần công bằng cho tất cả những người tham gia DAO. Đây là các thành viên hội đồng quản trị, người tạo dữ liệu liên kết với DAO và các thành viên khác liên kết /hoặc có cổ phần DAO để cung cấp dịch vụ xác thực dữ liệu. Các token trước tiên được thu thập bởi hợp đồng thông minh DAO và gửi vào DC Fund Pool, sau đó được chuyển qua Claims Portal cho tất cả người nhận.

Tuyến phân phối cho người giám hộ cộng đồng và nhà tạo lập thị trường dữ liệu

Như được trình bày ở trên, 4% marketplace fee được thu từ tất cả các giao dịch dữ liệu điều phối bởi hợp đồng thông minh Data DEX. Khoản phí này sau đó được chia cho các bên như phần thưởng quản trị, giám sát và quản lý phi tập trung Itheum. 2% trong số này được phân phối đa hướng gián tiếp qua Claims Portal như sau:

  • 1% được phân phối trở lại cho những người giám hộ cộng đồng giao thức Itheum, được điều hành bởi Foundation DAO – cũng là đơn vị chịu trách nhiệm giám sát Kho bạc Cộng đồng.
  • 1% được phân bổ để tăng trưởng hệ sinh thái thông qua Chương trình Đối tác Dữ liệu, nhằm đảm bảo rằng luôn có các quan hệ đối tác quan trọng hoạt động trong hệ sinh thái. Hãy xem đây là những khoản tài trợ được gửi đến các bên thứ 3 và thành viên cộng đồng để thúc đẩy giao thức.

Vì vậy, Claims Portal sẽ thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng và hệ sinh thái Itheum. Việc phân phối token quản trị DAO gián tiếp sẽ không thể thực hiện nếu không có Claims Portal và đây là một trong những xây dựng cốt lõi của nền tảng.

Là một phần của bản phát hành Mainnet, Itheum cũng vui mừng thông báo rằng Data DEX sẽ hỗ trợ đăng nhập phi tập trung thông qua tất cả các ví của Elrond Network: Plugin trình duyệt Maiar DeFi, Ứng dụng di động Maiar, Ledger và Ví web Elrond.

Để dùng thử Claims Portal thông qua Data DEX, hãy truy cập tại đây datadex.itheum.io

Về Itheum

Itheum cung cấp một bộ công cụ cho phép dữ liệu giá trị cao được bắc cầu từ Web2 sang Web3 và sau đó được giao dịch ngang hàng mà không có bất cứ một trung gian tập trung nào ở giữa. Việc này sẽ giúp người dùng sở hữu dữ liệu một cách bảo mật và an toàn cũng như dễ dàng gia nhập vào nền kinh tế dữ liệu Web3 và Metaverse.

Tìm hiểu thêm về Itheum: Twitter | Telegram | Website | Discord

Có thể bạn quan tâm:

Lưu ý: Đây là nội dung được tài trợ, Coin68 không trực tiếp ủng hộ bất cứ thông tin gì từ bài viết trên và không đảm bảo tính trung thực của bài viết. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra các quyết định có ảnh hưởng đến bản thân hay doanh nghiệp của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của bản thân. Bài viết trên không nên được xem như là một lời khuyên đầu tư.