Khối lượng bán hàng NFT của Flow Blockchain giảm 165 triệu đô la

Doanh số bán NFT của Flow giảm 28% từ tháng 1 năm 2022. 

Tháng 3 là một tháng khó khăn đối với thị trường tiền điện tử. Các bộ sưu tập và doanh số bán hàng NFT bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm cả Flow.

Tổng doanh số bán hàng được ghi nhận trên chuỗi khối Flow trong tháng thứ ba là khoảng 44 triệu đô la. 

Thật ngạc nhiên khi doanh số bán hàng của Flow giảm dần trong suốt năm 2022. Doanh số NFT tháng 3 của Flow đã giảm 22% so với doanh số khoảng 57 triệu đô la vào tháng 2 năm 2022. 

Doanh số NFT của Flow vào tháng 3 năm 2021 là 209 triệu đô la. Sự sụt giảm doanh số bán hàng của tháng 3 năm 2022 và tháng 3 năm 2021 là 165,32 triệu đô la.

Flow đã ghi nhận doanh số NFT cao nhất mọi thời đại là khoảng 224 triệu đô la vào tháng 2 năm 2021. 

Việc giảm số lượng người mua duy nhất và giá trị bán hàng trung bình có thể được coi là các yếu tố gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng trong doanh số của Flow.

Vào tháng 3 năm 2021, tổng số người mua duy nhất là 184.419. 

Vào tháng 1 năm 2022, tổng số người mua duy nhất là 65.038 người. 

Vào tháng 2 năm 2022, tổng số người mua duy nhất là 83.228. 

Vào tháng 3 năm 2022, tổng số người mua duy nhất là 52.085 người. 

Rõ ràng là từ số liệu thống kê thì số người mua duy nhất vào tháng 3 năm 2021 nhiều hơn gấp ba lần so với tháng 3 năm 2022. 

Vào tháng 3 năm 2021, giá trị bán trung bình là 157,82 đô la. 

Vào tháng 1 năm 2022, giá trị bán hàng trung bình là $ 33,77. 

Vào tháng 3 năm 2022, giá trị bán hàng trung bình là 29,56 đô la. 

Mặc dù tổng số giao dịch của tháng 3 năm 2022 (1.500.590) cao hơn tháng 3 năm 2021 (1.328.591) nhưng giá trị bán hàng trung bình của tháng 3 năm 2022 thấp hơn 81% so với tháng 3 năm 2021.