Khối lượng giao dịch của Ripple (XRP) giảm 436 tỷ USD: Đạt mức thấp kỷ lục

Mới đây, tiền điện tử XRP của Ripple đã ghi nhận khối lượng giao dịch của quý 1 năm 2022 thấp hơn ba lần so với cùng kỳ năm 2021.

Theo BeinCrypto Research, quý đầu tiên của năm 2022 mối quan tâm của nhà đầu tư đối với Ripple (XRP) đã giảm sút đáng kể.

Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến khối lượng giao dịch trong thời gian này.

Theo đó, khối lượng giao dịch của XRP trong quý đầu tiên của năm 2022 là khoảng 203.94 tỷ USD.

Đây là mức giảm 68% về khối lượng giao dịch được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2021. Trong quý đầu tiên của năm 2021, khối lượng giao dịch của XRP là khoảng 640.70 tỷ USD.

Sự khác biệt giữa khối lượng được ghi nhận trong quý đầu tiên của năm 2021 và năm 2022 là 436.75 tỷ USD.

Điều gì đã gây ra sự sụt giảm trong khối lượng giao dịch của XRP?

10 thị trường hàng đầu cho XRP trong quý đầu tiên của năm 2022 bao gồm các cặp giao dịch với stablecoin Tether USD Mỹ (USDT). Ngoài Tether, XRP có các cặp với Binance USD Mỹ (BUSD) cũng đạt được khối lượng giao dịch ấn tượng trên một số sàn giao dịch.

Vào tháng 1 năm 2021, XRP đã ghi nhận khối lượng giao dịch trong khu vực là 212.56 tỷ USD. Khối lượng giao dịch cao nhất trong một ngày là 24 tỷ USD. Vào tháng 1 năm 2022, sự quan tâm của nhà đầu tư giảm khiến khối lượng giao dịch của tài sản này giảm ở mức thấp kỷ lục, về khoảng 53.05 tỷ USD. Khối lượng giao dịch cao nhất trong một ngày là 3.61 tỷ USD .

Vào tháng 2 năm 2021, tâm lý thị trường tiền điện tử tích cực đã chứng kiến ​​XRP ghi nhận khối lượng giao dịch xấp xỉ 293.94 tỷ USD . Khối lượng giao dịch cao nhất trong một ngày là 34 tỷ USD. Vào tháng 2 năm 2022, tài sản này đã ghi nhận khối lượng giao dịch khoảng 80.91 tỷ USD với khối lượng giao dịch trong một ngày tốt nhất là 6.15 tỷ USD.

Vào tháng 3 năm 2021, khối lượng giao dịch của XRP rơi vào khoảng 134.19 tỷ USD. Trong đó, khối lượng giao dịch cao nhất trong một ngày trong tháng là khoảng 9.73 tỷ USD . Vào tháng 3 năm 2022, chỉ có 69.97 tỷ USD khối lượng giao dịch được ghi nhận. Khối lượng giao dịch cao nhất trong một ngày là 3.73 tỷ USD.

Mối tương quan giữa sụt giảm khối lượng giao dịch ảnh hưởng với giá XRP

XRP đã mở cửa vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, với giá giao dịch là 0.831 USD, đạt mức cao hàng quý là 0.911 USD và đóng cửa quý đầu tiên của năm ở mức 0.814 USD. Nhìn chung, giá đã giảm 2% trong Quý 1 năm 2022.

Nguồn: CoinMarketCap

Mặt khác, XRP mở cửa vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, với giá giao dịch là 0.220 USD , đạt mức cao hàng quý là 0.745 USD và đóng cửa quý đầu tiên của năm 2022 với mức giá 0.574 USD.

Như vậy, XRP đã có mức tăng 161% trong Quý 1 năm 2021.

Nguồn: CoinMarketCap