Kịch bản nào sẽ xảy ra tại Đại hội đồng cổ đông FLC năm nay?

Đại hội đồng cổ đông FLC năm nay có thể có xuất hiện một chủ tịch hội đồng quản trị mới.

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết trả lời câu hỏi của cổ đông tại đại hội 2021. Ảnh: FLC.

Tối 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (HNX: ART) và các công ty có liên quan về hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”, quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, xảy ra ngày 10/1/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng liên quan. Các quyết định, lệnh tố tụng được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Ngay sau khi có thông tin bị bắt, ông Trịnh Văn Quyết đã ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC thực hiện các công việc, quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị tại FLC, Bamboo Airways theo đúng quy định pháp luật và điều lệ của công ty.

Đồng thời, ông Trịnh Văn Quyết cũng ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến toàn bộ các quyền liên quan đến các tài sản, quyền tài sản thuộc quyền sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của FLC. Ảnh: Thời báo Ngân hàng.

Trước đó, ngày 3/3, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã ký Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT-FLC về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo nghị quyết này, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp là 23/3.

Các thông tin liên quan đến đại hội như ngày, địa điểm tổ chức và nội dung cuộc họp chưa được công bố trong nghị quyết này. Cho đến nay, trên website chính thức của FLC vẫn chưa cho biết các thông tin trên.

Kỳ đại hội có nhiều kịch bản khó đoán

Theo khoản 4, Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại điều lệ công ty.

Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Như vậy, trong trường hợp ông Trịnh Văn Quyết bị bắt và có ủy quyền, bà Vũ Đặng Hải Yến đã trở thành Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC. Bà có quyền ký văn bản triệu tập đại hội đồng cổ đông.

Khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp: Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này; Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Tuy nhiên, tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; hoặc tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định.

Tính đến 3/3/2021, ông Trịnh Văn Quyết sở hữu 30.34% cổ phần của FLC. Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp, nếu ông Quyết không bị tạm giam thì chỉ cần thêm chưa đến 20% đã có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp. Tuy nhiên, không rõ chính xác ông Quyết có ủy quyền toàn bộ số cổ phiếu đang sở hữu cho bà Yến hay không.

Nếu ủy quyền toàn bộ thì đại hội có thể dễ dàng diễn ra. Nhưng nếu không đủ thì chỉ còn trông chờ các cổ đông khác của FLC dự họp đông đủ. Trường hợp cả hai điều kiện bà Yến không có được toàn quyền với số cổ phiếu FLC của ông Quyết và cổ đông dự họp không 50% thì đại hội không thể tiến hành.

Khoản 1 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông nêu rõ “Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần”.

Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; khoản 2 Điều 138, Luật Doanh nghiệp 2020.

Bà Vũ Đặng Hải Yến, người được ông Trịnh Văn Quyết ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC. Ảnh: FLC.

Bà Vũ Đặng Hải Yến có thể là tân Chủ tịch FLC?

Theo đó, đại hội đồng cổ đông không thể tiến hành sẽ không thể bầu được thành viên Hội đồng quản trị. Đồng nghĩa không có chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị mới thay ông Trịnh Văn Quyết.

Ngược lại nếu, bà Yến có đủ cổ phần của ông Quyết ủy quyền kèm số lượng cổ đông dự đại hội cần thiết thì đại hội vẫn diễn ra bình thường. Và không loại trừ khả năng bà này sẽ trở thành tân Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vì đang giữ số cổ phiếu có quyền biểu quyết rất cao.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng, FLC sẽ giới thiệu một nhân vật lạ mặt để đại hội bầu vào Hội đồng quản trị. Từ đó trở thành tân Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC.

Giả định này dựa trên khoản 4 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 nêu “Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị”. Điều 156 quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

Nguồn: Doanh nghiệp & Tiếp thị