Làm 'cò' đất mà không có chứng chỉ hành nghề có thể bị phạt hàng chục triệu đồng?

Từ năm 2022, mức phạt khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề được tăng lên 40-60 triệu đồng, cao gấp 4 lần quy định cũ.

Cuối tháng 1 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Trong đó, Điều 59 của nghị định quy định về các mức phạt khi vi phạm về kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Theo đó, một trong cách hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền từ 40-60 triệu đồng:

– Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định;

– Tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản làm sai lệch nội dung chứng chỉ;

– Cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản;

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Trước đây, tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP, các hành vi nói trên bị phạt 10-15 triệu đồng. Như vậy, tại Nghị định mới, mức xử phạt đã tăng cao gấp 4 lần.

Bên cạnh đó, Điều 59 của Nghị định 16 còn quy định mức phạt với một số hành vi khác như:

– Kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định hoặc không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định: Phạt 120-160 triệu đồng.

– Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không được lập thành văn bản hoặc không đầy đủ các nội dung chính theo quy định: Phạt 120-160 triệu đồng.

– Bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản nhưng không đủ điều kiện theo quy định: Phạt 200-250 triệu đồng.

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/1/2022.

Nguồn: Doanh nghiệp và tiếp thị