Landscape BNB Chain tuần 20 năm 2022

Để mọi người có thể cập nhật 1 cách nhanh nhất những tin tức về hệ sinh thái BNB Chain, BTA Hub sẽ ra mắt BNB Landscape hàng tuần.

Hãy cùng BTA Hub xem tuần qua (23/05 – 29/05), hệ sinh thái BNB Chain có những tin tức gì nổi bật, đáng chú ý nhé!

Tính đến hôm nay, lượng tài sản,Txn và người dùng hoạt động đều cho thấy sự sụt giảm nhẹ so với tuần trước.

Unique Addresses

Tính đến Chủ Nhật, ngày 29 tháng 05 năm 2022, số lượng địa chỉ tiếp tục đạt đỉnh mới là hơn 164,949 triệu địa chỉ. Với mức tăng hơn 176,884 nghìn địa chỉ mới mỗi ngày.

Daily Transactions

Nhìn theo khung tuần ngắn hạn, tổng số lượng giao dịch hàng ngày so với tuần trước giảm còn 3.911.115 giao dịch.

Network Utilization

Hiệu suất sử dụng mạng lưới vào giữa tuần có sự tăng nhẹ lên 23,81% nhưng hiện tại đã giảm xuống còn 21,03% cho thấy sự duy trì so với tuần trước đó vào ngày 23 tháng 05 năm 2022.

Validators

Top 10 TVL (Total Value Locked)

Nhìn chung, qua thống kê dữ liệu onchain 7 ngày bên trên, cho thấy tiếp tục 1 tuần giảm nhẹ so với tuần trước về hiệu suất sử dụng mạng lưới cũng như tổng số lượt giao dịch.