Landscape về hệ sinh thái Avanlanche trong tuần 20/2022

Trong bài viết này, BTA sẽ điểm qua chuỗi các sự kiện nổi bật trong tuần thứ 20 của hệ sinh thái Avalanche để người đọc có thể nắm rõ.

1/ Các sự kiện nổi bật trong tuần qua

2/ Điểm nhấn của các dự án trên Avalanche tuần 20

3/ Những dự án mới bắt đầu tham gia vào hệ sinh thái Avalanche

4/ Top những dự án có ảnh hưởng đến hệ sinh thái Avalanche trong tuần 20

5/ Những dự án có lượng tương tác với Avalanche cao nhất trong tuần 20

6/ Tổng quan về Marketcap và TVL của hệ sinh thái Avalanche trong tuần 20 

7/ Top 10 lượng người dùng dApp trên Avalanche

8/ Đôi nét về các subnet đã chạy mainet trên Avalanche


Đọc thêm: