“Layer 0”, “Layer 1” và “Layer 2” là gì và tại sao chúng lại quan trọng?

Bạn có thể đã nghe mọi người nói về các Layer khác nhau khi nói đến Blockchain, đặc biệt là khi nhắc về Ethereum. Nhưng chúng thực sự là gì và tại sao chúng lại quan trọng đến vậy?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách các Layer đóng vai trò quan trọng trong cách thiết lập hoạt động cho blockchain. Cùng tìm hiểu xem “Layer 0”, “Layer 1” và “Layer 2” có gì khác nhau? Layer 0 được tạo ra để giải quyết vấn đề gì?

Video hôm nay sẽ giúp anh em có thêm góc nhìn chi tiết hơn để trả lời các câu hỏi nói trên.