Lithium Finance (LITH) ra mắt Ban quản trị Sprint

Trước thềm phát hành thử nghiệm rộng rãi, Lithium Finance vui mừng thông báo về việc ra mắt Sprint Board. Đây là một hội đồng quản trị sẽ theo sát các sản phẩm cũng như đảm nhiệm về mặt kỹ thuật cho dự án trong thời gian tới.

Lithium Finance Sprint Board

Sprint Board phân loại công việc thành các nhóm nhỏ sau:

  • Backlog: Đây là những tính năng và cải tiến sẽ được phát triển trong chặng đường nước rút sắp tới.
  • Spring Backlog: Đây là những tính năng hiện đang được phát triển và sẽ cập nhật chi tiết sau.
  • In Development: Các nhiệm vụ này đang được thực hiện.
  • Deployed: Đây là các hạng mục đã hoàn thành và triển khai.

2022 được ghi nhận là một năm khá thành công của Lithium với nhiều thành tựu từ cả sản phẩm và phát triển kinh doanh. Sau bản cập nhật mới nhất gần đây, Lithium sẽ tiếp tục xuất bản thêm nội dung chia sẻ chi tiết về cơ chế sản phẩm của mình.

Về Lithium Finance

Lithium Finance là nền tảng cung cấp dữ liệu giá Oracle, cho phép định giá các tài sản kém thanh thanh khoản. Lithium Finance giúp người dùng tiếp cận các dữ liệu giá khan hiếm trên thị trường sơ cấp (OTC) mà thường được nắm giữ bởi môi giới, các nhà quản trị cấp cao hoặc các chuyên gia nhiều năm trong các hoạt động M&A. Lithium Finance là nền tảng khuyến khích chia sẻ dữ liệu công khai và bảo mật danh tính. Dự án sẽ thưởng cho những người dung cung cấp thông tin trung thực và trừng phạt những người cung cấp dữ liệu định giá sai. Từ đó, thị trường sẽ được tiếp cận với giá của tất cả các tài sản khó thẩm định như cổ phiếu trước IPO, vốn cổ phần tư nhân và các tài sản kém thanh khoản khác.