Nền tảng streaming Angel Studios mua 10,6 triệu đô la Bitcoin

Nền tảng streaming đang phát triển đã mua số Bitcoin trị giá 10 triệu đô la.

Nền tảng streaming Angel Studios đã mua số Bitcoin trị giá 10,6 triệu đô la, theo hồ sơ gần đây của họ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Công ty tuyên bố rằng việc nắm giữ Bitcoin “có tính thanh khoản cao”. Angel Studios thực hiện giao dịch mua vào tháng 10 sau khi bán 1,7 triệu cổ phiếu Hạng A.

Giao dịch này nhằm mục đích đa dạng hóa lợi nhuận của công ty.   

Vào tháng 12, công ty đã ghi nhận khoản lỗ $ 2,7 triệu sau khi thị trường tiền điện tử trải qua một đợt điều chỉnh lớn.     

Vào tháng 1, công ty đã nhận được 47 triệu đô la trong vòng gọi vốn do Gigafund dẫn đầu.